Gå till huvudinnehåll

Bokföring - så funkar det

Alla som driver näringsverksamhet ska upprätta en bokföring. Det gäller oberoende av företagsform och verksamhetens omfattning. Bokföring har du framför allt för att du ska kunna följa upp och styra verksamheten. Det finns även lagar som styr bokföringsskyldigheten.

Film: Så får du bättre koll på ditt företags ekonomi

I filmen går vi igenom hur hur du får koll på ditt företags ekonomi.

Vad är bokföring? 

Bokföring är det praktiska arbetet med att löpande registrera olika händelser, till exempel inköp och försäljning, på olika konton. Det är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser (affärshändelser) i ett företag.

Innan du bokför ordnar du dina underlag till affärshändelserna (verifikationer) som kvitton, fakturor och andra underlag så att du kan registrera och redovisa affärshändelserna.

Företagets bokföring består av

 • verifikationer
 • grund- och huvudbok
 • resultat- och balansrapporter
 • årsbokslut eller årsredovisning. 

Bokföring ger information om läget i företaget 

Med hjälp av din bokföring kan du ta fram aktuella lägesrapporter varje månad som ger dig svar på frågor som:

 • hur månadens resultat blev
 • hur resultatet är i jämförelse med föregående månad eller år
 • vad detta innebär på kort sikt och hur verksamheten påverkas på längre sikt
 • hur mycket pengar du kan ta ut ur företaget. 

Information från bokföringen kan hjälpa dig i de ekonomiska beslut som du måste ta för företaget.

Andra vill också veta hur det går 

Förutom du själv så finns ett antal intressenter som är intresserade av hur ditt företag går och hur det sköts. Genom att ha ordning på din bokföring kan olika intressenter få information om ditt företag.

Intressenter kan vara till exempel:

 • Finansiärer – när du behöver låna pengar vill till exempel banken veta att företaget är kreditvärdigt.
 • Skatteverket – för redovisning av moms, socialavgifter och preliminärskatt.
 • Leverantörer – i de fall du vill handla på kredit (mot faktura).
 • Kunder – långsiktiga samarbeten ställer ofta krav på god ekonomi.
 • Investerare – om några ska bli delägare eller skjuta till riskkapital. 

Bokföringsprogram 

Du kan bokföra manuellt i en kolumndagbok eller med hjälp av bokföringsprogram. Om du har många affärshändelser i din verksamhet är det enklare att använda ett bokföringsprogram. Det är inte tillåtet att bokföra i vanliga kalkylprogram som exempelvis Excel utan du måste använda ett särskilt bokföringsprogram som är anpassat till bokföringslagen. Det finns många bokföringsprogram på marknaden. Du får ofta möjlighet att testa programmet under en viss tid innan du måste betala en programlicens. Välj ett program som är enkelt att förstå sig på och jämför vilken slags support du har rätt till. Försäkra dig också om att programmet följer alla bestämmelser i bokföringslagen.

Bokför själv eller anlita hjälp 

För många som är nystartade är bokföringen svår, den tar tid från själva företagandet och det finns många regler att förhålla sig till. Väljer du att anlita en redovisningskonsult, redovisningsbyrå eller annan professionell hjälp får du avlastning och någon kunnig att diskutera med.

Du kan till exempel hitta någon som kan hjälpa dig på din ort genom Srf konsulterna eller FAR, som är branschorganisationer för bland annat redovisningskonsulter. Det finns även redovisningskonsulter och bokföringsbyråer som inte är anslutna till branschorganisation.

Srf konsulterna 

FAR – Branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer & rådgivare

Du ansvarar för att bokföringen är korrekt 

Tänk på att även om du använder ett bokföringsprogram eller har anlitat hjälp med bokföringen är det du som företagare som ansvarar för att din bokföring sköts korrekt.

Bokföringen och alla underlag till bokföringen måste sparas i 7 år.

I vissa fall ska du även lämna statistik till Statistikmyndigheten SCB. I så fall kommer SCB att kontakta dig.