Gå till huvudinnehåll

Checklista för att starta hotell, camping eller annan logiverksamhet

När du ska starta ett hotell eller annan logiverksamhet, behöver du söka tillstånd och ta kontakt med myndigheter. Tillstånden och myndighetskontakterna är olika, beroende på vad det är du tänker göra.

Driftstörning

Just nu går det inte att skapa checklistor på verksamt.se på grund av en driftstörning. Felsökning pågår.

Kanske vill du även sälja livsmedel, folköl eller tobak, servera mat, ha en spaanläggning eller spela musik. Det kräver i så fall olika åtgärder av dig och det gör det också om du vill sätta upp skyltar, ha kameraövervakning eller behöver bygga om lokalen.

I din personliga checklista kan du fylla i vad du planerar att göra i din verksamhet och få fram en sammanställning av vilka tillstånd du behöver söka och myndigheter att kontakta.

Du hittar alla dina sparade checklistor på Mina checklistor.