Gå till huvudinnehåll

Vill du vara med i tjänsten Hitta rådgivning och finansiering?

I tjänsten Hitta rådgivning och finansiering har vi samlat stöd till blivande och befintliga företagare i form av utbildningar, seminarier, rådgivning och finansiering. Du som arbetar med att hjälpa företag inom en verksamhet som är helt eller delvis finansierade av offentliga medel har möjlighet att synliggöra era stöd i tjänsten.

De aktörer som vill medverka i tjänsten behöver få en inbjudan om att delta. Det är Tillväxtverket som lägger in aktörerna i tjänsten och skickar ut inbjudningar. Om du, eller den organisation du arbetar för, vill medverka i tjänsten kan du skicka in en förfrågan om att delta.

Skicka in en förfrågan om att delta i tjänsten Hitta rådgivning och finansiering via formulär

Urvalskriterier för innehåll i tjänsten

Grundprincipen är att de erbjudanden och den information som finns i tjänsten på verksamt.se ska tillhandahållas av aktörer som är helt eller delvis finansierade av offentliga medel. Aktörerna kan exempelvis vara myndigheter, kommuner, länsstyrelser, statliga bolag, universitet, högskolor eller inkubatorer, science parks eller andra initiativ som finansieras av offentliga medel. Det kan även gälla initiativ som finansieras av EU-medel.   

Logga in i tjänsten

Du som redan medverkar i tjänsten kan logga in och uppdatera ert innehåll här.

Logga in i tjänsten Hitta rådgivning och finansiering

Vill du veta mer?

Om du har frågor om hur tjänsten fungerar och vill veta mer? Kontakta redaktionen för verksamt.se via verksamt@tillvaxtverket.se.