Gå till huvudinnehåll

Design

En designregistrering skyddar utseendet på din produkt, men inte dess funktion. Ett designskydd ger dig ensamrätten att utnyttja designen kommersiellt.

Vill du ansöka om en designregistrering för din produkt? 

Gör så här:

  1. Din design måste vara ny och skilja sig från tidigare känd eller registrerad design. Ta reda på om din design eller en liknande design redan finns i PRV:s databaser eller register. 
    Sök i PRV:s databaser och register
  2. Ta reda på vad det kommer att kosta. 
    Avgifter för design på PRV:s webbplats
  3. Gör en designansökan på PRV:s webbplats
  4. Behöver du även internationellt skydd? I många fall kan det vara lämpligt att först ansöka om ett designskydd i Sverige, för att senare, inom ramen för prioritetstiden expandera skyddsområdet till hela EU. 
    Att söka designregistrering utanför Sverige på PRV:s webbplats

Det finns tillfällen när ett skydd inte behöver vara den bästa lösningen. Har du skapat något som har en väldigt kort livslängd behöver du kanske inte söka ett designskydd eftersom konkurrenterna inte kommer att hinna plagiera dig under den korta tid som produkten efterfrågas.