Gå till huvudinnehåll

Skillnaden mellan företagsnamn och varumärke

Kortfattat kan man säga att varumärket är kännetecknet för din produkt eller tjänst och registreras av PRV, medan företagsnamnet är namnet på ditt företag. Registreringen av företagsnamnet gör du hos Bolagsverket.

Företagsnamnet är företagets fasad utåt

Företagsnamnet ska underlätta för kunder och andra att hitta till just ditt företag. Namnet ska göra det möjligt att skilja ditt företag från andra företag, föreningar och varumärken. Du kan konstruera ditt företagsnamn på många olika sätt. Det är viktigt att tänka på att namnet ska uppfattas som ett företagsnamn. Det måste också följa de regler som gäller för företagsnamn.

Läs reglerna på Bolagsverkets webbplats

Varumärket skiljer dig från dina konkurrenter

Ett varumärke är ett kännetecken för ditt företags tjänster eller produkter, och skiljer dig från dina konkurrenter. Varumärket kan till exempel bestå av ett eller flera ord, en grafisk symbol, en vara, en förpackning eller ljud och melodier, rörelsemärken, multimediamärken och hologram.

Du kan med fördel använda dig av fantasiord vid valet av varumärke. Det ökar chansen att ditt varumärke har särskiljningsförmåga, vilket innebär att det kan förknippas med just dig och dina varor eller tjänster. Dessutom minskar risken att ditt varumärke blandas ihop med någon annans varumärke. Varumärket är ett sätt för dig och ditt företag att skapa igenkänning och ett mervärde hos kunderna.

Varumärke– så här fungerar det

Registrera ditt domännamn så fort som möjligt

Om du vill ha ett domännamn med samma namn som ditt företag eller varumärke ska du tänka på att registrera domännamnet så tidigt som möjligt. Gärna samtidigt som du ansöker om företagsnamn och varumärke. Domännamn i Sverige registreras hos Internetstiftelsen i Sverige (IIS).

Gå till Internetstiftelsens webbplats

Vad betyder symbolerna?

™ Trademark

Symbolen används för att visa att ett visst ord eller en viss figur används som kännetecken för en viss näringsidkare. Användning av ™ saknar rättslig betydelse i Sverige.

® Registrerat

Symbolen används för att visa att ett visst varumärke är registrerat som varumärke. Användandet saknar i sig rättslig betydelse i Sverige. Det strider dock mot marknadsföringslagen att använda sig av symbolen om varumärket inte är registrerat.

Varumärken registreras hos PRV