Gå till huvudinnehåll

Upphovsrätt

Upphovsrätt, eller copyright på engelska, skyddar musik, film, litteratur och annat skapande, såsom skulpturer, fotografier, möbler, lampor, byggnadskonst, med mera. Även källkoden till ett datorprogram skyddas av upphovsrätten.

Vad krävs för upphovsrätt?

Verket ska vara originellt

För upphovsrätt krävs att verket har "verkshöjd", det vill säga att det du skapat når upp till en viss nivå av originalitet. I Sverige går det inte att ansöka om upphovsrättsligt skydd utan rätten uppkommer automatiskt i samma stund som ett verk kommer till. I Sverige gäller upphovsrätten i 70 år efter upphovspersonens död.

Ekonomisk och ideell rätt

Ekonomisk rätt

Den ekonomiska rätten till ett verk uppstår alltid hos dig som skapat ett verk, men kan överlåtas till någon annan genom ett avtal. Den som har den ekonomiska rätten till ett verk är den som beslutar om och på vilket sätt verket får användas och spridas. Personen bestämmer till exempel om en låt får användas i en reklamfilm, om en novell ska få publiceras i en novellsamling eller om ett foto får användas till en affisch.

Ideell rätt

Den ideella rätten innebär att upphovspersonen har rätt att bli namngiven om man använder ett verk – den som citerar ur en bok måste ange vem författaren är. Det ska också finnas en respekt för verket; man får inte göra kränkande ändringar i det eller använda verket i ett kränkande sammanhang. Till skillnad från den ekonomiska rätten så kan den ideella rätten inte överlåtas.

Hantera avtal om upphovsrätt

Även om skyddet för ett alster som omfattas av upphovsrätt uppstår formlöst, det vill säga utan krav på registrering, kan det vara komplicerat att hävda skyddet. Upphovsrättslagen innehåller många undantag och begränsningar. Inom arbetslivet regleras rätten till upphovsrättsligt skyddade alster ofta i avtal mellan den anställda och arbetsgivaren. Det kan därför vara klokt att söka rådgivning exempelvis hos sin branschorganisation innan man gör affärer som kan beröras av upphovsrätt.

Inom de flesta konstnärliga verksamheterna används ofta kollektiv avtalshantering och kollektiv rättighetsförvaltning. Det innebär att du som konstnär är medlem i en organisation som hanterar avtalet inom upphovsrätten och administrerar ersättningar. Exempel på organisationer som företräder upphovsmän är Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI).

Upphovsrätt på PRV:s webbplats