Gå till huvudinnehåll

Sända ut anställd för arbete utomlands

När du som svensk arbetsgivare sänder ut en anställd för arbete i ett annat land gäller olika regler för skatter, arbetsmiljö och socialförsäkring beroende på till vilket land den utsände sänts ut och på hur lång tid den anställda är borta.

En anställd kan behöva vara på plats hos en av dina kunder i annat land för att arbeta under en viss tid. En annan kan du behöva sända ut en erfaren medarbetare för en nyetablering utomlands.

För den utsända kan utlandsarbetet ses som ett äventyr, men anpassningsprocessen kan vara besvärlig. Även om hen har god kunskap om den egna organisationen ställer den nya kulturen krav på anpassning. Vissa individer anpassar sig snabbt, andra råkar ut för kulturkrockar. Försök att förbereda den anställda i god tid, till exempel genom att delta i en kurs i det andra landets kultur.

Skattskyldighet

En anställd som är utsänd för arbete i ett annat land kan i vissa fall bli befriad från att betala skatt i Sverige på den inkomst som hen tjänar utomlands. Oavsett om inkomsten ska beskattas i Sverige eller i arbetslandet ska inkomsten normalt tas upp i den svenska inkomstdeklarationen.

Kontrollera vad som gäller för dig och dina anställda i Skatteverkets översikt för internationell anställning.

Om internationella anställningar hos Skatteverket

Utomlands kortare än sex månader

När du som svensk arbetsgivare sänder ut en av dina anställda för arbete i utlandet och den anställda vistas där i mindre än sex månader, är inkomsten normalt inte skattepliktig i arbetslandet. Inkomsten är dock skattepliktig i Sverige och ni bör kontrollera med skattemyndigheten i arbetslandet om den anställda är skattskyldig där.

Om den anställda har betalat skatt i arbetslandet kan hen begära avräkning av den utländska skatten i sin svenska inkomstdeklaration för att undvika dubbelbeskattning.

Din anställda kan begära avräkning av utländsk skatt på blanketten Avräkning för utländsk skatt – Privatpersoner (SKV 2703). I vissa fall kan det räcka att begära avräkning under övriga upplysningar i inkomstdeklarationen.

Om kortare utlandsarbete hos Skatteverket
Blankett - Avräkning för utländsk skatt (SKV 2703) hos Skatteverket

Utomlands minst sex månader

Om den anställda är obegränsat skattskyldig i Sverige och har arbetat utomlands under minst sex månader och längst ett år kan sexmånadersregeln gälla. För att regeln ska gälla måste inkomsten beskattas i arbetslandet, den anställda måste kunna visa hur mycket skatt som betalats genom till exempel kvitto eller intyg.

Sexmånadersregeln innebär att inkomsten från utlandsarbetet är skattefri i Sverige. Det spelar ingen roll om lönen betalas ut i Sverige eller utomlands.

Om den anställda har ett beslut från Skatteverket om att hen omfattas av sexmånadersregeln behöver du som arbetsgivare inte göra skatteavdrag. Den anställda ansöker om skattebefrielse i Sverige på blankett Ansökan om ändrad beräkning – arbete utomlands (SKV 4303).

Blankett - Ansökan om ändrad beräkning (SKV 4303) hos Skatteverket

Utomlands längre än ett år

Om en anställd flyttar utomlands och ska vara borta under ett år eller längre ska den anställda normalt inte vara folkbokförd i Sverige. Om den anställda har ett beslut från Skatteverket om att hen omfattas av ettårsregeln behöver du som arbetsgivare inte göra skatteavdrag. Den anställda ansöker om skattebefrielse i Sverige på blanketten Ansökan om ändrad beräkning – arbete utomlands (SKV 4303).

Läs också Skatteverkets information om att flytta utomlands.

För dig som är arbetsgivare finns också Skatteverkets broschyr Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands?

Blankett - Ansökan om ändrad beräkning (SKV 4303) hos Skatteverket
Skatteverkets information om att flytta utomlands

Socialförsäkring

Den anställda kan bara omfattas av ett lands socialförsäkringssystem, i regel gäller arbetslandets försäkring. Det innebär att dina anställda kan ha rätt till socialförsäkringsförmåner i det land där de arbetar. Men det finns undantag.

Utsändning inom EU/EES-land eller Schweiz och Storbritannien

Den som tillfälligt sänds ut av sin arbetsgivare för att arbeta i ett EU/EES-land eller Schweiz och Storbritannien kan fortfarande omfattas den svenska socialförsäkringen om man bor utomlands under högst två år.

I vissa situationer går det dock att ansöka om förlängning och dispens för att kunna ha anställda utsända under en längre tid än två år. Ansök om detta hos Försäkringskassan. Kontakta Försäkringskassans Kundcenter för mer information.

För att fortsätta vara försäkrad i Sverige krävs bland annat att arbetet utomlands är tillfälligt och att den anställda är direkt anställd av dig som beordrar utsändningen.

Om den anställda har ett intyg om tillämplig lagstiftning, innebär det att du som arbetsgivare inte behöver betala arbetsgivaravgifter i det tillfälliga arbetslandet. Istället gäller de svenska reglerna. Du som arbetsgivare ska tillsammans med den anställda fylla i och lämna blanketten Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg till Försäkringskassan vid utsändning för att Försäkringskassan ska utreda rätten till intyget.

På Försäkringskassans webbplats finns mer information om utsändning till EU/EES-land eller Schweiz och Storbritannien.

Kontakta Försäkringskassans Kundcenter

Begäran Intyg A1 eller intyg enligt socialförsäkringsavtal (pdf, forsakringskassan.se)

Medarbetare som ska jobba utomlands (forsakringskassan.se)

Utsändning till övriga länder

En anställd som blir utsänd till ett land utanför EU/EES eller Schweiz och Storbritannien fortsätter att omfattas av den svenska socialförsäkringen, förutsatt att den anställda inte kommer vara bosatt eller arbeta utomlands längre än ett år. För vissa länder, bland annat USA, Kroatien, Marocko och Storbritannien, finns särskilda bestämmelser kring utsändning. För dessa länder kan utsändningstiden i vissa fall förlängas.

Om utsändning till övriga länder hos Försäkringskassan

Kontrolluppgifter

När du har utsänd personal kan beskattning och redovisning av arbetsgivaravgifter se lite olika ut beroende på utsändningens längd och i vilket land den anställda arbetar. Oavsett om du har varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter och göra avdrag för preliminärskatt eller inte, ska du normalt lämna kontrolluppgifter. Det beror på att vi i Sverige kan ha en överenskommelse om utbyte av kontrolluppgifter med arbetslandet.

Kontrolluppgifter vid utlandsarbete hos Skatteverket