Gå till huvudinnehåll

Skatteavdrag vid utbetalning av lön

Innan du betalar ut lön till dina anställda ska du göra skatteavdrag. Hur mycket skatt du ska dra av framgår av den anställdas skattsedel. Du ska också informera den anställda om hur mycket skatt du har dragit av, det gör du enklast i lönebeskedet.

Anställda har A-skattsedel

En person som är anställd ska normalt ha A-skattsedel. Det innebär att du som arbetsgivare ska betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag på den anställdas lön.

Dra skatt enligt den anställdas skattetabell

Du behöver ta reda på vilket skatteavdrag du ska göra. Det finns två sätt:

Be den anställda att lämna in sin skattsedel till dig. Hen kan själv skriva ut, eller beställa, sin skattsedel via skatteverket.se.

Om A-skattsedel hos Skatteverket

Du kan även själv ta reda på din anställdas preliminärskatteuppgifter genom att skicka en fråga via Skatteverkets e-tjänst Fråga om skatteavdrag. Då får du de uppgifter som krävs för att göra skatteavdrag utan att den anställda behöver visa upp sin skattsedel.

Fråga om skatteavdrag

Skattetabeller hos Skatteverket

Skatteavdrag med 30 procent

Under vissa förutsättningar ska du dra 30 procent skatt på den anställdas lön. Det ska du göra om utbetalningarna från ditt företag:

  • är en sidoinkomst för den anställda
  • är ett engångsbelopp
  • gäller ett korttidsarbete (kortare tid än en vecka).

Om du betalar ut engångsbelopp tillsammans med tidsbestämd lön ska du göra skatteavdrag enligt en särskild skattetabell för engångsbelopp. Det kan till exempel handla om att betala ut retroaktiv lön.

Till skattetabellen för engångsbelopp hos Skatteverket

Informera den anställda om skatteavdraget

Vid varje avlöningstillfälle måste du meddela den anställda hur mycket skatt du har dragit på lönen. Det gör du enklast i lönebeskedet.

F-skatt

En person med som är godkänd för F-skatt ansvarar själv för att betala in sina skatter och sociala avgifter. En person som är godkänd för F-skatt anses i regel inte som anställd. Under vissa förutsättningar kan Skatteverket bedöma en person som är godkänd för F-skatt som anställd hos en uppdragsgivare. Avgörande är bland annat om arbetet utförs självständigt eller inte. Bedömningen görs utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet. En arbetsgivare är skyldig att skriftligen meddela Skatteverket om en anställd hänvisar till sitt godkännande för F-skatt i ett uppenbart anställningsförhållande.

F-skatt med villkor (FA-skatt)

En person som är anställd och samtidigt bedriver näringsverksamhet kan vara godkänd för F-skatt med villkor (FA-skatt). Det innebär att personen har både F-skatt och A-skatt samtidigt. Som arbetsgivare för en person med både F-skatt och A-skatt gäller reglerna för A-skatt i fråga om anställningen.

Om skatteavdrag hos Skatteverket