Gå till huvudinnehåll

Det här gäller vid utbetalning av lön

Du måste informera den anställda om lön samt hur ofta den betalas ut. I princip kan du och den anställda komma överens om vilken lön som helst. Är du bunden av ett kollektiv- eller hängavtal kan det dock finnas särskilda bestämmelser som du måste ta hänsyn till.

Betala ut lön – så här gör du

Före första löneutbetalningen

 1. Registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket
 2. Ta reda på hur mycket du ska dra i skatt

Skatteavdrag vid utbetalning av lön

Vid varje löneutbetalning

 1. Räkna ut lönen och gör skatteavdrag
 2. Glöm inte värdet av förmåner
 3. Gör ett lönebesked för den anställda som du sen skickar ut varje månad.
 4. Beräkna arbetsgivaravgifter på lön och förmåner
 5. Betala ut lönen till den anställda vid överenskommet datum.
 6. Skicka in arbetsgivardeklaration och betala skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket

Skatteavdrag vid utbetalning av lön

Förmåner för dina anställda

Redovisa och betala arbetsgivaravgifter

Lämna arbetsgivardeklaration (skatteverket.se)

Lönebesked

När du gör en löneutbetalning ska du bifoga ett lönebesked.

Lönebeskedet måste innehålla information om

 • personuppgifter
 • datum för löneutbetalning
 • hur lönen har betalats ut
 • lönebeloppet före skatt (bruttolön)
 • skatteavdragets storlek (i procent och i kronor)
 • utbetald lön (nettolön).

Lönebeskedet kan också innehålla information om

 • semesterdagar
 • antal uttagna semesterdagar
 • kvarstående semesterdagar
 • utbetald semesterlön
 • värdet av förmåner, till exempel fri kost
 • andra utbetalningar, till exempel reseersättningar.

Olika former av lön

Den vanligaste löneformen är månadslön men timlön förekommer också, liksom rörlig lön. Ackord är en rörlig lön som innebär att du betalar den anställda per tillverkad enhet, arbetsmoment eller dylikt. Bonuslön eller provisionslön är en rörlig lön som står i relation till verksamhetens resultat eller omsättning.

Vissa arbetsgivare betalar ut lönen månaden efter den har tjänats in, andra i slutet av intjänandemånaden. Till exempel kan januarilönen betalas ut i slutet av februari, eller i slutet av januari.

Löneväxling

När en anställd byter ut en del av sin lön mot en förmån kallas det för löneväxling.

Förmåner för dina anställda

Semesterlön

Semesterlön är den ersättning den anställda får under sin semester. Semesterlönen ska betalas ut i samband med semesterledigheten.

Beräkna semesterlön och semesterersättning

Sjuklön

Sjuklön är den ersättning den anställda får när hen är borta från arbetet på grund av sjukdom.

Sjukskrivning

Lämna arbetsgivardeklaration

Du som arbetsgivare ska varje månad redovisa de ersättningar och skatteavdrag du har gjort för respektive anställd. Du lämnar enklast in arbetsgivardeklarationen i e-tjänsten Lämna arbetsgivardeklaration på skatteverket.se.  Från och med den 1 januari 2024 ska du lämna uppgift om hur stort belopp betalningsmottagaren fått i kontant ersättning eller förmån som avser styrelsearvode. På individuppgiften fyller du i beloppet för styrelsearvodet i ruta 023 - Varav ersättning som är styrelsearvode. Styrelsearvodet ska även ingå i beloppet du redovisar som kontant ersättning eller förmån.

Om arbetsgivardeklaration hos Skatteverket

Kollektiv- och hängavtal

Är du bunden av ett kollektiv- eller hängavtal kan det finnas särskilda bestämmelser som du måste ta hänsyn till. Det kan till exempel finnas regler om minimilöner eller andra ersättningar som gäller för din verksamhet

Kollektivavtal och arbetsmiljö