Gå till huvudinnehåll

Redovisa och betala moms

Redovisa och betala moms

Moms (mervärdesskatt) är en skatt som vi alla betalar när vi köper varor och tjänster. Som företagare redovisar och betalar du moms. Momsen redovisar du till Skatteverket och antingen ska du betala eller få tillbaka momspengar.

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska oftast ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms. Momsen är varken en intäkt eller kostnad i din verksamhet, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar till Skatteverket.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms. När du redovisar och betalar moms till Skatteverket är det skillnaden mellan utgående moms och ingående moms som du ska betala.

En bra minnesregel för moms är att utgående moms gäller utgående fakturor, och ingående moms gäller inkomna fakturor.

Film: Så här fungerar moms

Skatteverket har upphört med det automatiska utskicket av momsdeklarationer på papper eftersom de flesta deklarerar digitalt. Vill man ändå ha en pappersblankett kan denna beställas via beställningstjänsten på Skatteverkets hemsida.

Mer information om hur du betalar moms finns på skatteverket.se

Om din försäljning är lägre än 80 000 kronor behöver du vanligtvis inte registrera dig för moms. Det innebär att du inte ska lägga på moms på din försäljning, men du har inte heller rätt att göra avdrag för ingående moms. Du kan dock alltid välja att registrera dig för moms ändå, även om du inte kommer över beloppsgränsen.

Om du ska göra inköp från andra EU-länder behöver du oftast vara momsregistrerad oavsett hur stor din försäljning är.

Befrielse vid försäljning om högst 80 000 kr på skatteverket.se

Det är 25 procents moms på de flesta varor och tjänster som du säljer, men det kan också vara 12 eller 6 procent. Vissa varor och tjänster är det ingen moms på.

Olika momssatser

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms, ska du vara momsregistrerad.

När du registrerar dig för moms ska du göra några olika val, till exempel hur ofta du ska redovisa momsen, hur stor din omsättning är och vilken redovisningsmetod du vill använda. Det går snabbast att registrera dig i vår tjänst här på verksamt.se, men du kan också skicka in en blankett till Skatteverket om du inte kan använda tjänsten.

Skatteverkets blankett Företagsregistrering (SKV 4620)

Du skickar enklast in din momsdeklaration med e-tjänsten Lämna momsdeklaration på Skatteverkets webbplats. Om du inte kan använda e-tjänsten kan du använda blankett. Blanketten kan du beställa via Beställ blanketter, på Skatteverkets hemsida. Du ska alltid lämna momsdeklaration oavsett om du har något att redovisa eller inte, annars kan du bli skyldig att betala en förseningsavgift.

Tänk på att momsen ska vara betald och finnas på Skatteverkets konto senast den dag då momsdeklarationen ska vara inne hos Skatteverket.

Deklarera moms hos Skatteverket

Uppgifter som du ska lämna i momsdeklarationen

Du hämtar uppgifterna som ska lämnas i momsdeklarationen från din bokföring. Du ska bland annat lämna uppgift om:

  • din försäljning
  • utgående moms (moms på det du har sålt)
  • ingående moms (moms på det du har köpt in).

Mellanskillnaden mellan utgående moms och ingående moms avgör om du ska betala eller få tillbaka momspengar.

Fylla i momsdeklarationen hos Skatteverket

Kom ihåg!

När du lägger på moms ska du göra det på hela beloppet som kunden ska betala för varan eller tjänsten, med undantag för eventuell ränta.

Hur ofta ska momsdeklarationen lämnas in?

När du gör din ansökan om företagsregistrering hos Skatteverket i samband med att du startar ditt företag anger du hur ofta du vill redovisa momsen.

Tabell: Redovisningsperioder beroende på omsättning

Svep
OmsättningMöjliga redovisningsperioder
Högst 1 miljon krEn gång per år, var tredje månad eller varje månad
Högst 40 miljoner krEn gång var tredje månad eller varje månad
Högre än 40 miljoner krEndast en gång i månaden

På det registerutdrag som Skatteverket skickar ut när du registrerar dig för moms står det hur ofta du har valt att redovisa din moms. På Skatteverkets webbplats hittar du också information om vilka datum som gäller för att lämna momsdeklaration.

När du ska deklarera moms på skatteverket.se

Ändra momsredovisningsperiod

Om du vill ändra hur ofta du ska redovisa moms gör du det enklast genom att lämna en anmälan om ändring på verksamt.se. Om du gör ett byte så att du redovisar moms oftare, kan du byta tillbaka till att redovisa mer sällan först efter 24 månader.

Om du vill ändra din momsredovisningsperiod på blankett ska du skicka in den till Skatteverket.

Ändringsanmälan (SKV 4639) hos skatteverket

Om du säljer dina varor och tjänster till andra företag inom EU ska du i de flesta fall inte lägga på svensk moms. Om du säljer till privatpersoner ska du däremot lägga på svensk moms på fakturan.

Försäljning till andra EU-länder på skatteverket.se

Om du säljer dina tjänster och varor utanför EU ska du ibland lägga på svensk moms. För att få handla med varor med länder utanför EU måste ditt företag ha ett Eori-nummer. Du ansöker om det på Tullverkets webbplats.

Försäljning till länder utanför EU på skatteverket.se

Eori står för "Economic Operator Registration and Identification" och är ett unikt registreringsnummer som ska användas vid all tullrelaterad verksamhet inom EU.

Eori på tullverket.se

Inom vissa branscher gäller särskilda regler för moms, till exempel inom byggbranschen.

Särskilda momsregler på skatteverket.se