Gå till huvudinnehåll

Likviditetsbudget

Likviditetsbudgeten visar om dina pengar (likvida medel) kommer att räcka för att täcka månadens utgifter. Då kan du bättre planera kommande ut- och inbetalningar.

Pengar i kassan
Månad 1

Pengar in
Månad 1


Summa inbetalningar
0 kr
Pengar ut
Månad 1

Summa utbetalningar
0 kr
Pengar i kassan den sista i månaden
Månad 1
0 kr