Gå till huvudinnehåll

Anställd och företagare – kombinatör

Det är vanligt att driva ett eget företag vid sidan om sin anställning. Den som är både anställd och företagare brukar kallas för kombinatör. Att starta ett företag vid sidan om sin anställning kan vara ett bra sätt att finansiera sin företagsstart och att komma igång med sin verksamhet utan för stora risker. Samtidigt finns det flera saker som du behöver hålla koll på när det gäller exempelvis skatt, SGI (sjukpenninggrundande inkomst) och pension.

Starta eget företag som anställd

Om du vill starta ett eget företag vid sidan om din anställning behöver du berätta det för din arbetsgivare. Det är vanligt att arbetsplatser har regler för vad du får arbeta med i ditt företag samtidigt som du är anställd. Det kallas för lojalitetsplikt och kan exempelvis handla om att du inte får bedriva konkurrerande verksamhet.

Du kan också behöva redovisa ditt företag som en bisyssla, även om din arbetsplats godkänner din verksamhet. Ibland behöver du också fylla i en blankett eller registrera bisysslan i exempelvis lönesystemet som bevis på att arbetsgivaren godkänner din verksamhet.

En grundförutsättning för att du ska kunna ha ett företag vid sidan om din anställning är att din verksamhet inte får ha en negativ inverkan på ditt jobb.

Tre steg när du startar företag vid sidan om din anställning:

  1. Prata med din arbetsgivare och ta reda på vilka regler som finns på din arbetsplats.
  2. Fundera på om du behöver gå ner i arbetstid för att hinna med ditt företag.
  3. Lär dig hur arbetslivet som kombinatör påverkar din privatekonomi.

Tjänstledig för att starta företag

Du har rätt att vara tjänstledig på heltid i högst sex månader för att starta företag om du har:

  • varit anställd hos din arbetsgivare sex månader i följd eller
  • minst tolv månader under de senaste två åren.

Din verksamhet får dock inte konkurrera med, eller innebära väsentlig olägenhet för, din arbetsgivares verksamhet.

Lag (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet på riksdagen.se

Så fungerar skatten

Du som driver enskild näringsverksamhet och har en anställning behöver vara godkänd för F-skatt och ha A-skatt, så kallad FA-skatt.

FA-skatt betyder att din arbetsgivare betalar in preliminärskatt och arbetsgivaravgifter på din lön till Skatteverket. Du är själv ansvarig för att betala in din preliminärskatt och egenavgifter på ersättning för arbete som du utfört i din näringsverksamhet, så kallad debiterad preliminärskatt.

Om din försäljning, utan moms, är under 80 000 kronor och du inte köper eller säljer utanför Sverige behöver du inte vara momsregistrerad.

Starta och registrera företag hos Skatteverket

Momsregistrering hos Skatteverket

Så fungerar sjukskrivning, föräldraledighet och vab

Många ersättningar som du kan få från Försäkringskassan baseras på din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Som kombinatör tittar Försäkringskassan både på din lön och vad du tjänar i ditt företag när de räknar ut din SGI.

Företagare med FA-skatt – kombinatörer hos Försäkringskassan

Så fungerar pensionen

Som anställd tjänar du in till din allmänna pension genom skatten du betalar. Du kan också ha tjänstepension som din arbetsgivare betalar. Om du arbetar deltid hos din arbetsgivare för att ägna tid åt ditt företag blir pensionsavsättningarna lägre.

Som företagare behöver du ta ut lön eller ha ett överskott, samt betala in avgifter och skatter för att tjäna in till din allmänna pension från staten. Du kan också behöva ha ett eget pensionssparande, för att få ihop till samma pension som du hade fått som enbart anställd.

Pension för företagare hos Pensionsmyndigheten

De flesta anställda har någon form av försäkring via sin arbetsgivare. Om du går ner i arbetstid kan det påverka ditt försäkringsskydd. Kolla upp vad som gäller hos din arbetsgivare och se om du behöver särskilda försäkringar för ditt företag.

Försäkringar för ditt företag