Gå till huvudinnehåll

Visa att du är godkänd för F-skatt

Att du är godkänd för F-skatt är ett bevis på att dina uppdragsgivare inte behöver göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på ersättningen.

Var tydlig med att du är godkänd för F-skatt

Genom att vara tydlig med att du är godkänd för F-skatt vet uppdragsgivarna att du är en seriös företagare som sköter dina inbetalningar av skatter och avgifter.

  • Skriv i offerten eller avtalet att du har F-skatt.
  • Skriv "Godkänd för F-skatt" på varje faktura.
  • Du kan även visa upp ditt registerutdrag som visar att du är godkänd för F-skatt
  • Om du är godkänd för F-skatt med villkor (FA-skatt) måste du skriftligen ange att du är godkänd för F-skatt, annars gäller A-skatt.

Namn, adress och person- eller organisationsnummer ska också finnas med på handlingarna för att uppgiften om F-skatt ska gälla. En uppdragsgivare kan också kontakta Skatteverket och få reda på vilken skatteform du har.

Du kan se och ladda ned ditt registerutdrag här på verksamt.se.

Din F-skatt kan återkallas

Om du inte deklarerar eller betalar dina skatter kan ditt godkännande för F-skatt återkallas. Det kan innebära problem för dig att få nya uppdrag. Många företag anlitar bara uppdragstagare med F-skatt. Även kreditgivare kan kolla F-skatten i samband med låneansökningar eftersom den visar att man skött sina skattebetalningar.

När det gäller verksamhet som bedrivs av en fysisk person ska tre villkor vara uppfyllda för att det ska vara näringsverksamhet. Villkoren är självständighet, vinstsyfte och varaktighet. Om något av dessa villkor inte är uppfyllt är det i stället fråga om inkomst av tjänst i form av uppdragsinkomster eller hobby.

Villkor för näringsverksamhet hos Skatteverket