Gå till huvudinnehåll

Fakturera med e-faktura

En e-faktura är en faktura i digital form. Företag som fakturerar med e-faktura har mycket att vinna. Förutom att du får in dina pengar snabbare vilket bidrar till en starkare likviditet, är det snabbt och enkelt och minimerar fel då många av uppgifterna är förifyllda.

Fördelar med att skicka e-faktura

  • Du spar tid och slipper skriva ut, frankera och posta fakturorna.
  • Du får bättre kontroll över dina fakturor.
  • Dina kunder får dina fakturor snabbare.

När du som leverantör skickar en e-faktura kommer den direkt in i din kunds bokföringsprogram och registreras automatiskt. För att det ska fungera måste dina kunder ha ett program som klarar av att ta emot e-fakturor.

Fördelar med att ta emot e-fakturor i ditt ekonomisystem

  • Du slipper pappershanteringen och kan arkivera leverantörsfakturorna som de kommer – digitalt.
  • Du slipper mata in alla sifferuppgifter manuellt.
  • Det är säkrare – risken för fel vid inmatning elimineras då alla värden läses in direkt i ditt ekonomiprogram, även leverantörsuppgifterna.
  • Du kan få fakturan konterad och klar med automatik.
  • Det blir mycket enklare att söka och kontrollera en digitaliserad leverantörsfaktura i efterhand.

Tänk på att PDF-faktura inte räknas som en e-faktura. Glöm inte att informera dina kunder om att du går över till e-faktura och säkerställ att de kan ta emot de e-fakturor du skickar.

Hur gör jag?

Om du har en leverantör av bokföringsprogram eller faktureringstjänst – fråga dem hur de kan hjälpa dig med e-faktura. Din bank kan också hjälpa dig. Det finns olika lösningar, vilket val man gör beror på verksamhetens storlek och behov.

Levererar du varor eller tjänster till kommun, region eller myndighet?

Du som är leverantör till offentlig sektor måste skicka e-fakturor och alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. Pappersfakturor och PDF-fakturor måste styras om till e-faktura.

Lagkravet att skicka och ta emot e-faktura gäller för alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019, inklusive direktupphandlingar. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan detta datum omfattas inte retroaktivt av lagen.

På DIGG:s webbplats (Myndigheten för digital förvaltning) hittar du mer information om den nya lagen och hur du som leverantör kan förbereda dig.

Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor hos Myndigheten för digital förvaltning