Gå till huvudinnehåll

Ändra och redovisa vid försäljning av aktiebolag

När du säljer ett aktiebolag måste du bland annat ändra uppgifter om adresser och delägare samt redovisa försäljningen i deklarationen.

Ändra uppgift om adress och delägare

Om aktiebolagets styrelse ändras måste du göra en ändringsanmälan till Bolagsverket. Du behöver tillgång till aktiebolagets aktiebrev och aktiebok för att ändra aktieinnehavet. Du kan göra ändringsanmälan i tjänsten här på verksamt.se.

Anmäl ändrade delägare till Skatteverket

Bolaget ska även lämna uppgift om vem som är delägare till Skatteverket.

Ändra adress hos Skatteverket

Om du anmält en särskild skatteadress eller besöksadress till Skatteverket kan du behöva avregistrera eller ändra den när du ska sälja dina aktier.

Redovisa försäljningen i delägarens inkomstdeklaration

När du säljer kvalificerade aktier i ett fåmansföretag ska du redovisa försäljningen på Skatteverkets blankett K10. En aktie är kvalificerad om du själv eller närstående varit verksam i bolaget i betydande omfattning under det år du säljer aktierna eller något av de fem föregående åren.

Bolaget är ett fåmansbolag om minst häften av rösterna ägs av högst fyra personer. Flera personer som är närstående räknas som en person.

Om du ska redovisa vinsten i inkomstslaget kapital eller tjänst beror på storleken på ditt sparade utdelningsutrymme. Om du och köparen har avtalat om tilläggsersättning ska du redovisa ersättningen det år den blir känd. Du kan då behöva lämna blankett K10 flera år efter försäljningen.

Om du ska betala statlig inkomstskatt kan du under vissa förutsättningar använda reglerna om ackumulerad inkomst. Du måste i sådana fall ansöka om särskild skatteberäkning hos Skatteverket. Det finns ingen särskild blankett för ansökan, du ansöker antingen under övriga upplysningar på deklarationsblanketten, eller i en särskild bilaga.

Ladda ner Skatteverkets blankett K10