Gå till huvudinnehåll

Hitta köpare och gör ditt aktiebolag säljfärdigt

Tänkbara köpare till ditt företag är kompanjoner, anställda eller andra företag i samma bransch. Var noga med att se över och dokumentera verksamheten noga inför försäljningen.

Beroende på vilken relation du har till företaget finns olika tänkbara köpare.

Kompanjoner

Är ni flera delägare är det en bra idé är att på ett tidigt stadium upprätta ett så kallat konsortialavtal. Avtalet reglerar hur man ska hantera situationen ägarmässigt och ekonomiskt om någon av delägarna vill överlåta sin andel i företaget. Avtalet kan också reglera hur och av vem företaget ska värderas och hur övertagandet ska finansieras.

Anställda

Att sälja företaget till någon eller några av de anställda har fördelen att de kan verksamheten, vilket gör att överlåtelsen knappast oroar kunderna eller övriga anställda.

Andra företag

En överlåtelse till ett annat företag ger ofta försäljaren ett högre pris än vid generationsskifte eller försäljning till anställda. Ofta är detta företag en kund, en leverantör eller en konkurrent.

Utomstående privatpersoner

För många entreprenörer är förvärv av ett befintligt företag ett alternativ till att starta företag från grunden. Det finns också så kallade "affärsänglar" som kan investera större summor och arbetar aktivt med att driva och utveckla företaget.

Finansiering via affärsänglar

Riskkapitalbolag

Om ditt företag ska överlåtas helt eller delvis och är ett tillväxtföretag kan det vara av intresse för riskkapitalbolag. Riskkapitalbolag har som mål att driva upp värdet på företaget inom några år för att sedan sälja det. Nackdelen är att ett starkt fokus på att höja värdet, kan leda till stora förändringar som sker snabbt. Fördelen med finansiella köpare är att de i regel är professionella och betalar bra för rätt investering.

Gör företaget säljfärdigt

För att göra företaget attraktivt inför försäljning måste du se till att företaget är i säljfärdigt skick. Börja med att ta itu med dokumentationen av rutiner och processer. Här är några områden att se över.

Ordning och reda

 • Är redovisning, avtal och administrativa handlingar i ordentlig ordning?
 • Är produktion, rutiner och processer väl dokumenterade?
 • Är kärnverksamheten, kundstock och kontaktnät väl dokumenterade?
 • Bör affärsplanen uppdateras?

Balansräkning och avtal

 • Finns det tillgångar som inte ska ingå i verksamheten för att köpet ska underlättas?
 • Finns skulder och avräkningar till närstående bolag som bör regleras?
 • Finns olösta tvister som bör ordnas upp?
 • Närmar sig något viktigt avtalsdatum (hyra, leasing etc.) som är av betydelse för en potentiell köpare?

Resultatsidan

 • Finns det någon förlustverksamhet eller sidoverksamhet som bör avvecklas eller lyftas ut?
 • Finns specialavtal, rabatter m m till goda kontakter som en köpare kanske inte vill ta över?
 • Finns några affärer eller utvecklingsprojekt som bör avslutas innan försäljningen sker?

Externa faktorer

 • Hur är konjunkturläget i helhet och för branschen?
 • Är verksamheten säsongsbetonad?