Gå till huvudinnehåll

Finansiering via affärsänglar

Affärsänglar är privatpersoner som satsar pengar och kunskap i nystartade, växande företag. Du som företagare kan via affärsängeln få tillgång till kapital, kompetens och nyttiga kontakter.

En affärsängel har ofta själv erfarenhet av att driva företag. Hen har också tid, stort engagemang och kapital att satsa i nya, lovande affärsidéer i snabbväxande branscher. Affärsängeln vill samtidigt få god avkastning på sin investering och är därför beredd att genom eget arbete bidra till att företaget utvecklas.

Ett komplement till riskkapital

Affärsänglar fungerar ofta som ett komplement till riskkapitalister och oftast handlar det om mindre summor än riskkapitalisterna kan bidra med. Istället förekommer ofta affärsänglarna tidigare i processen än vad riskkapitalister gör. Till viss del beror det på att privata investerare ofta kan ta snabbare investeringsbeslut eftersom de investerar betydligt lägre belopp och förenar sin investering med personliga intressen. Men affärsänglar kan såklart bli aktuella även i andra skeden av företagets livscykel. Även tillsammans med riskkapitalister.

Branschens betydelse

I klassiska branscher som tillverkningsindustrin är vanliga banklån fortfarande vanligast. Men när det kommer till exempelvis utveckling inom IT så är det vanligt med affärsänglar och riskkapitalister som går in i tidigt skede. Affärsänglar är till skillnad mot banker aktiva investerare och håller sig därför oftast till den bransch de själva är eller har varit verksamma i.

Hur kommer du i kontakt med affärsänglar?

Under senare år har det bildats ett flertal nätverk med affärsänglar. Nätverkens uppgift är att föra samman entreprenörer med affärsänglar och att hjälpa till med rådgivning.

Du kan komma i kontakt med affärsängelsnätverk via Connect Sverige.

Connect Sveriges webbplats