Gå till huvudinnehåll

Företagets pris vid försäljning av enskild näringsverksamhet

Det går inte att sätta ett objektivt värde på ett företag vid försäljning. Priset beror bland annat på företagets potential, köparens möjligheter att få lån och de skattemässiga konsekvenserna.

För dig representerar företaget förmodligen mycket mer än ett ekonomiskt värde. Därför kan det vara svårt att se vad företaget har för värde för en extern köpare. Värdet styrs av olika faktorer som måste vägas samman i en helhetsbedömning.

Potential

Värdet beror i första hand på hur du respektive köparen ser på företagets utveckling. Förutom de ekonomiska värdena i redovisningen måste du värdera faktorer som affärsidé, produkter, marknad, organisation och lokaler. Det är också viktigt att fundera på hur framtiden för företaget och branschen ser ut, vilka omvärldstrender som kan påverka och hur hållbar affärsidén är.

Köparen

Olika potentiella köpare gör oftast olika bedömningar av företagets resurser och marknadspotential.

Ägarskiftet

Om ägarskiftesprocessen drar ut på tiden eller medför komplikationer kan företagets värde påverkas.

Skatt

Värderingen kompliceras ofta av att man måste fundera på skattesituationen och så långt som möjligt undvika negativa skattekonsekvenser.

Finansiering

Värdet påverkas i hög grad av köparens finansiella situation och möjligheter att få lån. Banken ställer ofta höga krav på säkerhet och att köparen själv bidrar med en betydande insats. Banken är dessutom intresserad av de skattemässiga och avtalsmässiga konstruktioner som ingår i köpet. För banken utgör värderingen en viktig del i beviljandet av lån.

Kunder

Kunder och leverantörer kan också spela en roll vid finansieringen av ett ägarskifte eftersom de kan ge extra krediter eller förskott. På så sätt kan kortsiktiga likviditetsproblem i samband med ägarskiftet undvikas.