Gå till huvudinnehåll

Ändra uppgift om delägare i fåmansaktiebolag

Här kan du ändra uppgift om delägare i fåmansaktiebolag hos Skatteverket.

I Skatteverkets tjänst kan du som är behörig firmatecknare:

  • ändra uppgift om hur många aktier delägarna äger
  • lägga till ny delägare
  • ta bort delägare.

Om du inte är registrerad som firmatecknare, eller av annan anledning inte kan eller vill använda tjänsten, kan du i stället göra ändringarna via blankett.

Blanketten Ändringsanmälan (SKV 4639) hos Skatteverket

Ska du göra ändringar i ditt företag eller din förening, till exempel ändra styrelse och företagsnamn, gör du det i Bolagsverkets tjänst.

Ändra styrelse och andra uppgifter

Alla ärenden som du anmäler till Skatteverket är avgiftsfria

En registrering i Skatteverkets tjänster på verksamt.se är alltid avgiftsfri.