Gå till huvudinnehåll

Ändra uppgift om delägare i fåmansaktiebolag

Här kan du ändra uppgift om delägare i fåmansaktiebolag hos Skatteverket.

I Skatteverkets e-tjänst kan du:

  • ändra uppgift om hur många aktier delägarna äger
  • lägga till ny delägare
  • ta bort delägare.

Det är bara den som är registrerad som behörig firmatecknare för företaget som kan använda e-tjänsten. 

En registrering i Skatteverkets tjänster på verksamt.se är alltid avgiftsfri.