Gå till huvudinnehåll

Ändra styrelse och andra uppgifter

Här kan du göra ändringar i ditt företag eller din förening hos Bolagsverket. Du kan till exempel ändra styrelse och företagsnamn.

Exempel på uppgifter du kan ändra:

 • styrelse
 • firmateckning
 • verkställande direktör
 • delgivningsmottagare
 • revisor
 • bolagsordning eller stadgar, exempelvis företagsnamn, verksamhet och räkenskapsår
 • adresser
 • e-postadress till företaget eller föreningen
 • särskilt företagsnamn
 • att aktier delas upp eller läggs samman.

Ändra delägaruppgifter

Ska du ändra uppgifter om delägare i fåmansaktiebolag gör du det hos Skatteverket.

Ändra uppgifter om delägare i fåmansaktiebolag

Ibland behöver du skicka in anmälan som pdf

Den här tjänsten kan du använda för aktiebolag, filialer, försäkringsförmedlare och anknutna ombud. Du kan även skicka in fler uppgifter i ett pågående ärende hos Bolagsverket för dessa företagsformer. Använd Bolagsverkets blanketter.

Blanketter och mallar på Bolagsverkets webbplats.

Du kan använda tjänsten för att anmäla bland annat:

 • registrering av aktiebolag där aktierna betalas med apportegendom
 • registrering och ändring av filial
 • ökning eller minskning av aktiekapitalet
 • frivillig likvidation
 • fusion
 • delning
 • gränsöverskridande ombildning
 • uppgifter till registret mot penningtvätt.

Avgifter för ärenden

Vissa ärenden i Bolagsverkets tjänster här på verksamt.se är avgiftsbelagda.

Här kan du se aktuella avgifter för de vanligaste ärendena