Gå till huvudinnehåll

Att lyckas med ett generationsskifte

Står du inför ett stundande ägar- och generationsskifte? Kanske är detta något du tänkt på i flera år eller en idé som dykt upp i samband med en stor förändring av företaget. För familjeföretaget Kvistberga blev just en stor omställning plötsligt en möjlighet när nästa generation valde att utveckla och driva bolaget vidare.

Syskonen Fredrik Lingons och Sophie Pettersson
Syskonen Fredrik Lingons och Sophie Pettersson hade tydliga roller i familjeföretaget redan innan de tog över ägandeskapet efter pappan. Källa: Pia Norlander, BildN.

Syskonen Fredrik Lingons och Sophie Pettersson driver idag företaget Kvistberga Group AB som producerar, säljer och installerar ramper och olika tillgänglighetslösningar. Företaget startades av deras pappa Göran Karlsson i mitten av 80-talet och syskonen har växt upp med verksamheten. Det var inte ovanligt att kundmöten skedde hemma över middagsbordet eller att syskonen följde med på mässor och sprang runt bland montrarna. Men det var aldrig en självklarhet att de skulle börja jobba på företaget, än mindre ta över verksamheten.  

 – Han (Göran Karlsson reds. anm.) tänkte aldrig att vi skulle ta över. Det har aldrig varit hans mål. Men på grund av tillfälligheter, rätt beslut, att firman blomstrar och att vi varit med på hela resan så hittade vi vår väg framåt. Vi har levt med entreprenörskapet hela vägen i både upp- och nedgångar, säger Fredrik Lingons, försäljningschef på Kvistberga.

Från början är Fredrik Lingons utbildad betongarbetare men på grund av ett kärvt läge för byggbranschen på 90-talet började han arbeta som praktikant i familjeföretaget. Några år senare började även systern Sophie Pettersson jobba i verksamheten. Idag är Fredrik försäljningschef och delägare tillsammans med systern som är VD för bolaget.  

Fredrik är äldst av syskonen men det har aldrig varit tal om att han skulle bli VD på grund av det.  

 – När pappa ville lämna över VD-skapet så frågade han oss båda. Men både jag och syrran skrattade tills vi grinade när han frågade mig - för det skulle inte gå. Vi har tydliga roller och jag ska vara ute och prata med kunder och Sophie håller ordning och reda med allt administrativt. De rollerna har varit inarbetade sedan Sophie började i bolaget, säger Fredrik Lingons. 

Lägga ner eller starta om?

När Göran Karlsson startade företaget var det ett försäljningsbolag med delägarskap i en tillverkningsindustri. Men 2010 valde företagen att gå skilda vägar och i och med det ville han inte fortsätta driva bolaget längre.  

– Jag och Sophie satt många nätter och pratade om vad vi skulle göra. Vi visste inte hur vi skulle gå vidare men vi var helt överens om att Kvistbergas resa inte skulle sluta så här. Problemet var att vi inte hade någon tillverkningsenhet. Vi hade ingen fabrik eller produktion, säger Fredrik Lingons.  

Men så hittade de en lokal i Ramnäs utanför Västerås och började producera själva i liten skala. Tack vare det starka varumärket, det stora kontaktnät som byggts upp under alla år och mycket jävlar anamma kom de snabbt på fötter igen. Under hela omställningen har pappan funnits med i bakgrunden.  

– Han ville inte vara kvar i firman men hans erfarenhet kan man inte kasta bort. Han har suttit i styrelsen och varit med på golvet när vi startade om och han har varit en ovärderlig tillgång på vår resa och hans kunskap har vi tagit nytta av, säger Fredrik Lingons. 

Våga utvecklas efter ett generationsskifte

Efter att verksamheten gick från ett försäljningsbolag till att vara både ett försäljnings- och produktionsbolag så fortsatte Kvistberga utvecklas och idag har de fler produkter och tjänster än när syskonen tog över verksamheten. Idag har bolaget 10 anställda och jobbar mot både svenska och europeiska marknaden.  

Fram till förra året satt pappan med i styrelsen och bidrog med sin kunskap och input.

  – Det har varit ett jättebra avslut. Han har inte hängt över axeln på oss utan han har backat undan och kommit när vi bett om det. Det har varit hans storhet. När han släppte så släppte han. Jag har hört från vänner och bekanta att det inte alltid är så vid ett skifte, säger Fredrik Lingons.  

En av de största utmaningarna med generationsskiftet enligt Fredrik har varit att lita på sig själv och att inse att man inte behöver göra på exakt samma sätt som den tidigare generationen. Till andra som funderar på eller som genomgår ett generationsskifte vill han ge rådet att våga bryta sig loss från invanda mönster.

 – Stanna inte i mammas eller pappas fotspår utan våga släppa lite. Det tar ett tag innan man kommer på det men när man gör det så är det väldigt förlösande, säger Fredrik Lingons.  

För att lättare kunna skilja på familj och affär så tror han på att ha ett fungerande styrelsearbete med en extern ordförande, något som syskonen valde att plocka in efter att de tog över.  

 – I och med att vi varit ett familjeföretag under alla år så har det blivit att styrelsemötena varit söndagsstek hos mamma. Och det är både positivt och negativt. Därför började vi ganska omgående med en extern styrelse. För att veta vad vi ska fokusera på i stället för att gå in känslomässigt i saker, säger Fredrik Lingons.  

Hans råd är också att våga prata om generationsskiftet och framtiden inom familjen samt att börja förbereda i tid. Att kartlägga vilka kunskaper som behövs och att involvera de som ska ta över. Han tror att de själva hade en stor fördel vid sitt generationsskifte eftersom syskonen redan var involverade i stora delar av verksamheten sedan flera år.  

 – Man kanske är ett industriföretag där sonen står och svarvar hela dagarna. Det är en jäkla skillnad på att svarva och att driva ett företag. Så våga prata om det även om det kan vara en het potatis, säger Fredrik Lingons.  

Expertens råd: Börja i tid och var öppen

Med en allt högre medelålder bland svenska företagsledare står många företag i Sverige inför ett stundande ägar- och generationsskifte. Däremot är det många som underskattar den tid och planering det tar att genomföra ett skifte.  

Många av de utmaningar och råd som Fredrik Lingons lyfter liknar de som experter nämner när de pratar om generationsskiften.  

I Kronobergs län har företagsledarna en hög snittålder och det är något som Almi Företagspartner i Kronoberg märker av då de ofta får frågor kring ägar- och generationsskiften.  

 – Vi får ofta frågor om finansiering och även om hur företaget ska göra själva växlingen. Vi har dock inte rådgivning vad gäller generationsskifte utan hänvisar till affärsjurister. Däremot kör vi regelbundet seminarium och workshops där affärsjurister medverkar och företagare bjuds in för att få mer information i ämnet, säger Kristina Engström, rådgivare på Almi Företagspartner Kronoberg.  

Många frågor från företagare handlar om hur de ska komma i gång samt hur de ska hantera de känsliga rättvisefrågorna när det handlar om generationsskifte inom familjen.  

 – En av de viktigaste sakerna är att företaget börjar planera i tid. Vår erfarenhet är att det tar längre tid än beräknat. Och det är inte ovanligt att det tar flera år. Och låt processen vara öppen, något som är särskilt viktig inom familjeföretag. Man ska vara vänner även när generationsskiftet är klart, säger Kristina Engström.

Förutom god tid för planering rekommenderar hon att ta in hjälp från experter så som revisor och affärsjurist i ett tidigt skede för att se över olika möjligheter som finns vid en generationsväxling.  

 – En fråga som är viktig för överlåtaren att fundera på är vad som är viktigast: att få så mycket betalt som möjligt eller att övertagaren ska få så bra förutsättningar som möjligt att driva företaget vidare. Detta behöver inte nödvändigtvis vara en motsättning men det kan vara, säger Kristina Engström.  

Förberedelse är A och O  

Att vara påläst och att veta vilka möjligheter som finns kan vara ett bra sätt att komma i gång med sitt generationsskifte. De tips och råd som Kvistberga och Almi ger är exempel på vad som kan vara bra att tänka på inför ett skifte. Mer information från myndigheter om ägar- och generationsskifte och vad som gäller för olika företagsformer finns på verksamt.se. Här finns även tjänsten Hitta rådgivning och finansiering där företagare kan hitta kontaktuppgifter till rådgivare för att komma vidare i sitt företagande.  

Läs mer om ägar- och generationsskifte 
Till tjänsten Hitta rådgivning och finansiering
 
 
 

Fem saker att tänka på vid generationsskifte inom familjen

  • Involvera hela familjen i ägarskiftet så att alla får säga sin mening.
  • Den som ska ta över ledningen behöver en lämplig utbildning. En anställning i något annat företag under en tid kan ge värdefull erfarenhet.
  • Låt gärna nästa generation lära känna familjeföretagets olika delar innan övertagandet, exempelvis genom ett trainee-program. En mentor, som inte tillhör familjen, kan också vara till stor hjälp.
  • Skilj på ägande och operativ ledning. Intresserade barn kan mycket väl ta över en del av ägandet, utan att för den skull ta operativa poster i företagsledningen.
  • Om du stannar kvar i företaget efter ägarskiftet är det viktigt att du på ett konstruktivt sätt kan samspela med dina barn i deras nya roller som ägare och/eller ledare.