Gå till huvudinnehåll

Fler företag ska ha kanaler för visselblåsning

Alla arbetsgivare med minst 50 anställda ska ha lanserat en visselblåsarfunktion senast den 17 december 2023. De interna rapporteringskanalerna för visselblåsning ska kunna användas av en bred krets för att slå larm om missförhållanden på arbetsplatsen.

Kravet på interna rapporteringskanaler för visselblåsning finns i den så kallade visselblåsarlagen som trädde i kraft 2021.Tidigare omfattades privata arbetsgivare med minst 250 anställda, en siffra som nu sänks till minst 50 anställda.

En bred krets ska kunna använda visselblåsarsystemet och skyddas mot repressalier. Förutom anställda ska tillexempel volontärer, praktikanter, konsulter och aktieägare ingå i den skyddade personkretsen.

Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet och ska kontrollera att verksamhetsutövare lever upp till kraven om interna visselblåsarfunktioner.

Läs mer om interna kanaler för visselblåsning hos Arbetsmiljöverket