Gå till huvudinnehåll

MSB uppmanar: Förbered ditt företag

Försämrat säkerhetspolitiskt läge och nya samhällsutmaningar, det är bakgrunden till MSB:s nya informationskampanj till företag. Syftet är att du som företagare ska fundera över din roll om krisen eller kriget kommer. Det är viktigt för Sverige – och för ditt företag.

illustration-person som tänker på olika kritiska händelser

Vi lever idag med utmaningar som klimatförändringar, snabb digitalisering och försämrat säkerhetspolitiskt läge. Det skapar nya sårbarheter och ställer krav på ett starkt och stabilt näringsliv. Utan fungerande företag får vi inte fram de varor och tjänster som behövs för att samhället ska kunna fungera vid kriser, höjd beredskap eller krig. Företag är alltså en viktig del av Sveriges beredskap.

Men att vara beredd på det oförutsedda är inte bara bra för Sverige, utan också för ditt företag. Genom att föreställa dig olika scenarion som skulle kunna uppstå kan du förbättra förutsättningarna för att just ditt företag ska stå emot utmaningarna. Med ett förberett företag kan du till exempel…

…ställa om eller anpassa din verksamhet när marknaden förändras.
… vara rustad mot störningar och avbrott – och återhämta dig fortare.
…stärka ditt varumärke genom att visa på samhällsengagemang.

På MSB:s webbplats finns information och stöd till dig som vill veta mer om företagens betydelse för Sveriges beredskap i kris och krig, och vad du kan göra för att ditt företag kan bli mindre sårbart. Här kan du också få hjälp att ta reda på om du driver en så kallad samhällsviktig verksamhet samt inspireras av hur andra företagare har gjort för att bli mer förberedda.