Gå till huvudinnehåll

Så påverkas du som företagare av Rysslands invasion av Ukraina

På grund av invasionen så har EU infört sanktioner mot Ryssland. Om ditt företag bedriver handel med Ryssland kan du påverkas av restriktionerna. Sanktionerna gäller för försäljning, leverans, överföring och export av många varor och tjänster. Här hittar du också viktig information om rådande exportrestriktioner, IT-säkerhet och hur du gör om du vill anställa en person från Ukraina.

Exportkreditgarantier till Ukraina

Mellan den 1 april och den 31 december 2024 kan exporterande företag och banker ansöka om exportkreditgarantier till Ukraina hos Exportkreditnämnden (EKN). Exportkreditgarantin är en sorts försäkring som omfattar risken för utebliven betalning från köparens sida.

De särskilda exportkreditgarantierna gör det enklare och mindre riskfyllt för svenska företag att investera i Ukraina. Garantierna avser export som kan bidra till Ukrainas utveckling och välfärd.

Du kan läsa mer om exportkreditgarantier till Ukraina på Exportkreditnämndens webbplats där du även kan göra din ansökan.

Frågor och svar om garantier till Ukraina på ekn.se

Kommerskollegium

Kommerskollegium ger svar på vanliga frågor om sanktionerna mot Ryssland och fördjupad information om vilka villkor som gäller för undantag för dig som företagare.

Du hittar också information om hur du som företagare ska förhålla dig till personer och företag som har fått sina tillgångar frysta på grund av sanktionerna.

Du är skyldig att:

  • kontrollera om någon av dina affärspartners finns med på någon av listorna
  • kontrollera eventuella mellanhänder
  • kontrollera vem slutanvändaren är

De företag, personer och organisationer som har fått sina tillgångar frysta är listade i olika förordningar som du kan läsa mer om på Kommerskollegiums webbplats.

Frågor och svar om sanktionerna mot Ryssland hos Kommerskollegium

Ställ en fråga om sanktionerna

Har du frågor om sanktionerna eller behöver hjälp? Kontakta Kommerskollegium på:

Telefon: 08-690 49 20
E-post: registrator@kommerskollegium.se

Business Sweden

Bussines Sweden har information om vad sanktionerna mot Ryssland innebär för dig som företagare här kan du också läsa om vanliga frågor och svar.

Kriget i Ukraina hos Business Sweden
Frågor och svar hos Business Sweden

Tullverket genomför just nu extra noggranna kontrollerar av exporter till Ryssland och Ukraina och importer från Ukraina. Det kan medföra att tullhanteringen tar längre tid än vanligt.

EU:s sanktioner mot Ryssland påverkar dig som handlar med Ryssland, Belarus och vissa områden i Ukraina. På Tullverkets webbplats hittar du aktuell information om exportrestriktioner och tullhantering.

Så påverkas tullhanteringen av situationen i Ukraina på tullverket.se

Om du vill anställa en flykting från Ukraina behöver personen ha ett giltigt uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. Du eller hen ska skicka in Anmälan om preliminär A-skatt till Skatteverket. Du måste också informera Skatteverket om att du har anställt en person. Personen kan börja arbeta hos dig innan Skatteverkets beslut om A-skatt kommit.

Information om internationell anställning hos Skatteverket

Skatteverket har även en samlad sida för information om du vill anställa personer från Ukraina. Du hittar också information hur du ska göra om du vill skänka gåvor eller pengar från ditt företag.

Information för företag med anledning av situationen i Ukraina hos Skatteverket

Arbetsförmedlingen har också tagit fram information om vad som är viktigt att tänka på om du vill anställa en person från Ukraina. Där hittar du också information om de ekonomiska stöd som du som arbetsgivare kan ta del av vid anställning.

Frågor och svar om du ska anställa en person från Ukraina hos Arbetsförmedlingen

De säkerhetspolitiska spänningar som just nu råder på grund av Rysslands invasion av Ukraina kan komma att pågå under lång tid. Det ställer högre krav på att du som företagare är uthållig och ser över sårbarheten i din verksamhet. Kontinuitetshantering är ett sätt att säkerställa att ditt företag kan upprätthålla verksamheten på en acceptabel nivå, oavsett vad som händer.

Några exempel på möjliga konsekvenser av säkerhetsläget är ökad risk för cyberattacker, risk för störningar i försörjning av varor och tjänster, samt försök till desinformation och ökad ryktesspridning. Kontinuitetshantering handlar helt enkelt om att skapa en plan B för att du ska vara bättre förberedd vid olika störningar.

Fördjupad information om kontinuitetshantering

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har information, utbildningsmaterial och lathundar som kan vara till hjälp när du gör en plan för oförutsedda händelser.

Om Rysslands invasion av Ukraina på msb.se
Vad du som företagare kan göra för att jobba med beredskap på msb.se

Livsmedelsverket har fördjupad information om krishantering och kontinuitetsplanering för dig som producerar och handlar med livsmedel.

Beredskap på livsmedelsverket.se

Informationssäkerhet handlar om åtgärder som förhindrar att information hamnar i fel händer, förändras, förstörs eller inte går att komma åt. Vanliga hot mot din information är att någon vill komma över ditt lösenord för att därefter kunna använda din identitet på nätet, eller dina kortuppgifter för att göra inköp på din bekostnad. Andra vanliga hot är att webbplatser eller datorer kraschar eller drabbas av virus.

Lär dig mer om informationssäkerhet:

Stärk ditt skydd mot IT-angrepp

Nationellt cybersäkerhetscenter har tagit fram flera rapporter om cybersäkerhet som kan vara till hjälp i din verksamhet och stärka skyddet mot IT-angrepp.

Läs rapporterna om cybersäkerhet hos Nationellt cybersäkerhetscenter