Gå till huvudinnehåll

Små och medelstora företag kan ansöka om stöd för energieffektivisering

EENergy delar ut över 900 bidrag på upp till 10 000 euro till små och medelstora företag (SMF) för insatser som minskar energiförbrukningen med minst 5 procent. Projektet är EU-finansierat och sträcker sig över hela Europa.

Vad kan du ansöka för?

Bidraget kan användas för investering i exempelvis ny energieffektiv utrustning som solpaneler men omfattar även konsulttjänster, utbildning eller en kombination av dessa.

Vem kan ansöka?

  • Företaget måste uppfylla EU:s definition för SMF (företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansräkning inte överstiger 43 miljoner euro per år).
  • Företaget måste ha varit verksamt sedan 1 januari 2023.
  • Ansökningar från energiintensiva SMF är särskilt önskvärda.

Hur mycket kan du ansöka om?

  • Du kan ansöka om stöd på upp till 10 000 euro med 100 procents finansiering.
  • Kravet för ansökan är att verksamheten kan visa en handlingsplan för energibesparingar på minst 5 procent.

Viktigt att veta!

50 procent av ansökningarna blir godkända genom ett slumpvist urval. Icke godkända ansökningar kan få fortsatt support från en rådgivare hos Enterprise Europe Network (EEN) för att hitta annan finansiering för att genomföra handlingsplanen.