Gå till huvudinnehåll

Snart blir det möjligt för företag och föreningar att hålla stämmor helt digitalt

Efter årsskiftet blir det möjligt att hålla bolags- och föreningsstämmor helt digitalt. Detta ska då framgå i bolagsordningen eller stadgarna.

Under pandemin tillkom en tillfällig lagstiftning som gjorde det möjligt att hålla stämmor digitalt. Lagen gällde fram till årsskiftet 2022. Med erfarenheterna från pandemiåren och utvecklingen av tekniken har regeringen beslutat att modernisera lagstiftningen så att möjligheten att hålla digitala stämmor blir permanent.  

Från och med den 1 januari 2024 kan företag som bland annat aktiebolag, bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar hålla sina stämmor digitalt. De företag och föreningar som önskar använda denna möjlighet ska bestämma det i bolagsordningen eller stadgarna.

Vid extraordinära omständigheter som tillexempel vid en pandemi kommer lagändringen också göra det möjligt att hålla digitala stämmor utan stöd i stadgar eller bolagsordning.