Gå till huvudinnehåll

Väskförbud på alla större evenemang

Från och med 1 november har Polisen beslutat om väskförbud på större evenemang i Sverige. Beslutet är taget på grund av den höjda terrorhotnivån och rådande läget i samhället. Det här ställer högre krav på dig som arrangerar evenemang då du ansvarar för att de nya villkoren uppfylls.

Det nya beslutet om väskförbud omfattas av alla större evenemang i Sverige som är anmälningspliktiga och tillståndspliktiga. Det gäller till exempel

  • större idrottsevenemang
  • konserter och festivaler
  • samtliga arrangemang på landslagsnivå

Du som ska arrangera evenemang på offentlig plats behöver söka tillstånd eller meddela Polisen om detta. Om tillståndet beviljas kommer Polisen informera om villkoren som ställs på dig som arrangör så som säkerhet, antal besökare och liknande.

Vem omfattas av beslutet?

Alla besökare till ett tillstånds- eller anmälningspliktigt evenemang omfattas av det nya beslutet men det är du som arrangör som ansvarar för att villkoren uppfylls.

Kan undantag göras?

Ja, undantag från beslutet får göras på skötväskor till barn och för personer som av medicinska skäl har behov av att ta med en väska in på en offentlig tillställning eller allmän sammankomst. Väskor som tillåts ska kontrolleras av behörig personal.

Har du redan fått ett tillstånd innan 1 november?

Beslutet om väskförbud kommer införas successivt och gälla alla framtida ansökningar för större evenemang. Har du fått ett tillstånd eller bevis innan 1 november omfattas du inte av det nya beslutet.

Mer o