Gå till huvudinnehåll

Avgifter för ärenden

Vissa ärenden du anmäler via Bolagsverkets e-tjänst på verksamt.se är avgiftsbelagda. Här kan du se aktuella avgifter för de vanligaste ärendena.

En registrering i Skatteverkets tjänster på verksamt.se är alltid avgiftsfri.

Enskild näringsverksamhet

Svep
Tabell över avgifter för enskild näringsverksamhet
ÄrendeE-tjänstBlankett
Registrera företagsnamn för enskild näringsverksamhet1 200 kr1 500 kr
Ändra adress och e-postadress0 kr0 kr
Ändra företagsnamn1 000 kr1 200 kr
Ändra verksamhet600 kr800 kr
Avregistrera enskild näringsverksamhet0 kr0 kr

Aktiebolag

Svep
Tabell över avgifter för aktiebolag
ÄrendeE-tjänstBlankett
Registrera aktiebolag1 900 kr2 200 kr
Ändra postadress och e-postadress0 kr0 kr
Ändra företagsnamn1 400 kr1 600 kr
Ändra bolagsordning, exempelvis säte, verksamhet och räkenskapsår800 kr1 000 kr
Anmäla särskilt företagsnamn, per styck1 400 kr 1 600 kr
Styrelse, verkställande direktör, firmateckning och revisor800 kr 1 000 kr
Egen avgång ur styrelsen800 kr1 000 kr
Anmäla vinstutdelning beslutad på extra bolagsstämma0 kr 0 kr

Handelsbolag

Svep
Tabell över avgifter för handelsbolag
ÄrendeE-tjänstBlankett
Registrera handelsbolag1 200 kr 1 500 kr
Ändra postadress och e-postadress0 kr0 kr
Ändra företagsnamn1 000 kr1 200 kr
Ändra verksamhet600 kr800 kr
Bolagsman, extern firmatecknare, firmateckning och prokurist600 kr 800 kr
Egen avgång som bolagsman, extern firmatecknare och prokurist600 kr800 kr
Avregistrera handelsbolag0 kr0 kr

Kommanditbolag

Svep
Tabell över avgifter för kommanditbolag
ÄrendeE-tjänst Blankett
Registrera kommanditbolag1 200 kr1 500 kr
Ändra postadress och e-postadress0 kr0 kr
Ändra företagsnamn1 000 kr1 200 kr
Ändra verksamhet600 kr800 kr
Ändra komplementär, kommanditdelägare, extern firmatecknare, firmateckning och prokurist600 kr800 kr
Egen avgång som komplementär, kommanditdelägare, extern firmatecknare och prokurist600 kr800 kr
Avregistrera kommanditbolag0 kr0 kr

Filial

Svep
Tabell över avgifter för filialer
ÄrendeE-tjänstBlankett
Registrera filial2 500 kr 2 500 kr
Ändra postadress0 kr 0 kr
Ändra filialens namn, verksamhet och räkenskapsår800 kr800 kr
Verkställande direktör, vice verkställande direktör, särskild delgivningsmottagare och revisor800 kr800 kr
Egen avgång som verkställande direktör, vice verkställande direktör och särskild delgivningsmottagare800 kr800 kr
Ändra uppgifter för det utländska företaget, exempelvis räkenskapsår, företagsnamn och företrädare800 kr800 kr
Avregistrera filial0 kr0 kr

Ekonomisk förening

Svep
Tabell över avgifter för ekonomiska föreningar
ÄrendeE-tjänstBlankett
Registrera ekonomisk förening1 300 kr 1 600 kr
Ändra postadress och e-postadress0 kr0 kr
Ändra föreningens namn900 kr1 100 kr
Ändra föreningens stadgar, exempelvis verksamhet, räkenskapsår och styrelsegränser800 kr1 000 kr
Styrelse, verkställande direktör, ordförande, särskild firmatecknare, firmateckning och revisor800 kr1 000 kr
Egen avgång ur styrelsen800 kr1 000 kr

Bostadsrättsförening

Svep
Tabell över avgifter för bostadsrättsföreningar
ÄrendeE-tjänst Blankett
Registrera bostadsrättsförening1 300 kr1 600 kr
Registrera ekonomisk plan800 kr1 000 kr
Ändra postadress och e-postadress0 kr0 kr
Ändra föreningens namn900 kr 1 100 kr
Ändra föreningens stadgar, exempelvis verksamhet, räkenskapsår och styrelsegränser800 kr1 000 kr
Styrelse, verkställande direktör, särskild firmatecknare, firmateckning och revisor800 kr1 000 kr
Egen avgång ur styrelsen800 kr 1 000 kr

Bolagsverket kan inte utfärda kvitton på utförda betalningar av registreringsavgifter, men du kan själv skapa ett underlag till din redovisning. 

Kvitto på utförd betalning hos Bolagsverket