Gå till huvudinnehåll

Kollektivavtal och arbetsmiljö

Här kan du läsa om hur kollektivavtal och arbetsmiljöfrågor fungerar för dig som arbetsgivare.
Två kvinnliga receptionister

Arbetsmiljö

Du som arbetsgivare har ansvar att se till att arbetsmiljön är säker och att ingen blir sjuk, skadar sig eller mår dåligt på grund av arbetet. Som en del i företagets rutiner ska undersökningar och förbättringar av arbetsmiljön göras.

Arbetsmiljön för dina anställda

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och en facklig organisation. Avtalet ska innehålla regler om bland annat löne- och anställningsvillkor. Här kan du läsa mer om avtalet och vad det innebär. 

Kollektivavtal och medbestämmandelagen för dig som arbetsgivare

En man och en kvinna i cafémiljö.
illustration fyra personer representerar facket

Facket

En anställd har rätt att vara medlem i en facklig organisation och en facklig organisation har till uppgift att ta tillvara den anställdas intressen i arbetslivet. 

Facklig organisation och medbestämmandelagen