Gå till huvudinnehåll

Avregistrera aktiebolag vid konkurs

När ett aktiebolag försatts i konkurs informerar tingsrätten Skatteverket. Skatteverket avregistrerar då bolaget från F-skatt, moms och som arbetsgivare.

Bolag som är försatta i konkurs får inte driva någon verksamhet som bokföringsskyldighet.

Verksamhet som fortsätter

Om konkursförvaltaren beslutar att driva verksamheten vidare är det konkursboet som blir skattskyldigt. Konkursboet får då ett särskilt organisationsnummer.

Arbetsgivaravgifter

Bolagets verksamhet upphör i och med konkursbeslutet. Därför ska bolaget inte heller vara registrerat som arbetsgivare för tiden efter konkursbeslutet. Bolaget ska redovisa arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för alla redovisningsperioder fram till konkursbeslutet.

Om bolaget inte har något att redovisa finns knappen "Deklarera noll" i Skatteverkets e-tjänst Arbetsgivardeklaration. Om du inte kan använda tjänsten kan du istället lämna blanketten Arbetsgivardeklaration Huvuduppgift (SKV 4786). Fyll i en nolla i ruta 487 och en nolla i ruta 497. Lämna övriga rutor tomma.

Moms

Bolagets verksamhet upphör i och med konkursbeslutet. Därför ska bolaget inte heller vara registrerat till moms för tiden efter konkursbeslutet. Bolaget ska redovisa moms för alla redovisningsperioder fram till konkursbeslutet.

Har bolaget ingen moms att redovisa fyller du i noll (0) i rutan "Moms att betala eller få tillbaka".

Bolagets adress

Skatteverket behöver ha kontakt med bolaget även efter konkursen. Det kan till exempel vara frågor om verksamheten före beslut om konkurs eller utskick av inkomstdeklarationer. Då är det viktigt att Skatteverket har rätt adress. Om bolaget inte har någon adress längre behöver Skatteverket en c/o-adress till en företrädare för bolaget. Du anmäler den nya adressen till Skatteverket. 

Har bolaget anmält en särskild skatteadress?

Har bolaget en särskild skatteadress tar Skatteverket bort den i samband med konkursen.

E-tjänster och ombud

Har du anmält någon som är behörig att titta på eller lämna uppgifter åt bolaget via Skatteverkets e-tjänster? I så fall avregistrerar Skatteverket ombudet i samband med konkursen.

Kom ihåg att du kan behöva meddela fler myndigheter att du avslutar din verksamhet, om du tidigare registrerat verksamheten hos dem.