Gå till huvudinnehåll

Redovisning vid konkurs av aktiebolag

Här kan du läsa om hur du hanterar redovisningen i samband med konkurs. Det gäller bland annat redovisning av inkomster och återföring av fonder.

Du som företrädare för bolaget ska lämna moms- och arbetsgivardeklarationer och betala skatter fram till beslut om konkurs. 

Bolagets inkomstdeklaration

Inkomstdeklaration ska lämnas för perioden fram till bolaget är avregistrerat, oavsett om det finns några inkomster att redovisa eller inte. Det är bolagets företrädare som ansvarar för att inkomstdeklarationen lämnas in, inte konkursförvaltaren. 

Delägarnas inkomstdeklaration

Aktierna anses avyttrade den dag bolaget försatts i konkurs. Kapitalförlusten på kvalificerade andelar redovisas på Skatteverkets blankett K10.

Ladda ner Skatteverkets blankett K10

Skattekontot

Skattekontot påverkas inte av att bolaget är i konkurs. Däremot kommer skattekontoutdragen att skickas till konkursförvaltaren fram tills att konkursen är avslutad.