Gå till huvudinnehåll

Konkurs av aktiebolag

Konkurs av aktiebolag

Om ett företag inte kan betala sina skulder i rätt tid kan det leda till att företaget försätts i konkurs. En konkursförvaltare tar då över ansvaret för företagets tillgångar och använder dem för att betala av skulderna.

Ansök om konkurs hos tingsrätten

Aktiebolaget kan själv ansöka om konkurs. Någon som aktiebolaget är skyldig pengar (borgenär) kan också ansöka. Ansökningarna ska till tingsrätten, som beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare. Under den tid konkursen pågår är det konkursförvaltaren som sköter förvaltningen av de tillgångar och skulder som finns i företaget. Det är också konkursförvaltaren som bestämmer om verksamheten ska drivas vidare eller om företagets egendomar ska säljas direkt.

När tingsrätten har beslutat om att företaget har gått i konkurs skickar den en underrättelse till Bolagsverket som registrerar att konkursen är inledd. Därefter kan man inte ändra vissa uppgifter för aktiebolaget hos Bolagsverket, till exempel företagets namn.

Kontakta tingsrätten om du har frågor om konkursen, till exempel om avgifter och väntetider, och om hur du överklagar.

Skatteverket avregistrerar företaget

Skatteverket får information från tingsrätten om konkursen. Skatteverket avregistrerar då företaget från F-skatt, moms och som arbetsgivare.

Avregistrera aktiebolag vid konkurs

Du kan bli personligt ansvarig för betalningar

Du som företräder ett bolag (en juridisk person) blir normalt personligt betalningsansvarig för bolagets obetalda skatter och avgifter. Det kallas för att du har ett företrädaransvar.

Betalningsansvar för juridiska personer hos Skatteverket

 F-skatt under pågående konkurs

Den som är försatt i konkurs kan inte bli godkänd för F-skatt. Det gäller en fysisk person såväl som en juridisk person. Om den som ansöker om ett godkännande för F-skatt är ett fåmansföretag eller ett fåmanshandelsbolag, kommer reglerna om smitta att användas.

Konkursförvaltaren kan besluta att verksamheten ska drivas vidare. Då får konkursboet ett särskilt organisationsnummer och ska betala företagets skatter. Konkursboet blir också arbetsgivare.

När konkursen är klar

Konkursförvaltaren redovisar sitt arbete till tingsrätten som avslutar konkursen.