Gå till huvudinnehåll

Konkurs av ekonomisk förening

Konkurs av ekonomisk förening

Om en förening inte kan betala sina skulder ska den gå i konkurs. En konkursförvaltare tar då hand om föreningens tillgångar och använder dem för att betala föreningens skulder.

Ansök om konkurs hos tingsrätten 

Om föreningen inte kan betala sina skulder kan ni ansöka om att tingsrätten försätter er i konkurs. Då tar en konkursförvaltare hand om föreningens tillgångar och använder dem för att betala av skulderna.  

Tingsrätten beslutar om konkurs 

Tingsrätten fattar beslut om konkurs och utser en konkursförvaltare. Under konkurstiden är det konkursförvaltaren som sköter förvaltningen av föreningens tillgångar och skulder. Det är också konkursförvaltaren som bestämmer om verksamheten ska drivas vidare eller om föreningens egendomar ska säljas direkt 

När tingsrätten har beslutat om att föreningen har gått i konkurs skickar den en underrättelse till Bolagsverket som registrerar att konkursen är inledd. Därefter kan man inte ändra uppgifter för föreningen, som till exempel föreningens namn hos Bolagsverket. 

Kontakta tingsrätten om du har frågor om konkurser, till exempel om avgifter och väntetider och om hur du överklagar. 

Skatteverket avregistrerar föreningen 

Skatteverket får information från tingsrätten om konkursen. Skatteverket återkallar föreningens godkännande för F-skatt, avregistrerar för moms  och som arbetsgivare.. 

Avregistrera ekonomisk förening vid konkurs

Under konkurstiden 

När en förening har gått i konkurs ska företrädaren för föreningen lämna kontrolluppgifter, och redovisa verksamheten som vanligt tills föreningen är avregistrerad. 

Redovisa konkurs av ekonomisk förening

När konkursen är klar 

Konkursförvaltaren redovisar sitt arbete till tingsrätten som avslutar konkursen.  

Du kan bli personligt ansvarig för betalningar 

Om du är företrädare för en förening kan du bli personligt ansvarig för att själv betala föreningens skatter och avgifter. Det kallas företrädaransvar. Företrädare är oftast den eller de personer som sitter i styrelsen. Men även en annan person som har ett bestämmande inflytande i föreningen kan vara företrädare. 

En företrädare kan få personligt betalningsansvar om hen har handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. För att undvika det ska du ansöka om konkurs i god tid. Du anses inte har varit uppsåtligt eller grovt oaktsam om du i tid har gjort vad som krävs för att få  en samlad avveckling av skulderna med hänsyn till samtliga borgenärers intressen. En sådan åtgärd kan till exempel vara att ansöka om konkurs.