Gå till huvudinnehåll

Likvidation av ekonomisk förening

Likvidation av ekonomisk förening

Likvidation innebär att en ekonomisk förening avslutas och tillgångarna omvandlas till pengar. Pengarna används bland annat för att betala skulder. Likvidationen kan vara frivillig eller ske genom tvångslikvidation.

Likvidationen innebär att en ekonomisk förening avslutar sin verksamhet genom att ordna räkenskaperna, sälja egendomen (i den mån det behövs) och avsätta medel för att betala skulder. Eventuella överskott och tillgångar fördelas sedan till medlemmarna enligt bestämmelser i stadgarna.

Tvångslikvidation – Bolagsverket beslutar

En förening kan tvingas att gå i likvidation enligt lagen om ekonomiska föreningar. Det kallas tvångslikvidation och beslutas av Bolagsverket eller tingsrätten. Det kan inträffa om den ekonomiska föreningen inte uppfyller lagens krav, till exempel när antalet ledamöter blir färre än tre eller om verksamheten bedrivs på ett annat sätt än vad som förutsatts under registreringen

Frivillig likvidation – föreningsstämman beslutar och anmäler till Bolagsverket

Likvidation kan göras på frivillig väg och kallas då för frivillig likvidation. Det sker vanligtvis när föreningen inte längre vill bedriva verksamheten.

Föreningsstämman ska besluta om likvidation och anmäla beslutet till Bolagsverket. Beslutet gäller omedelbart om inget annat sägs i beslutet.

Så här gör du för att överklaga tvångslikvidation och likvidator

Du kan överklaga besluten om tvångslikvidation och om vilken likvidator som Bolagsverket har utsett. När du får besluten får du också information om hur det går till att överklaga.

En likvidator avvecklar företaget

När den ekonomiska föreningen ska likvideras behövs en likvidator. Likvidatorn ersätter föreningens styrelse och vd, och avvecklar företaget. Likvidatorn sköter avregistrering, redovisning och ser till att skatter och avgifter blir betalade.

Föreningen kan föreslå en likvidator. Bolagsverket bedömer då om likvidatorn är lämplig. Bolagsverket utser en likvidator.

Likvidatorn ska anmäla till Bolagsverket när likvidationen är avslutad.

Bolagsverkets information om hur likvidation och avregistrering går till

Bolagsverkets information och blanketter för likvidation och avregistrering av ekonomisk förening

Föreningens namn är inte längre skyddat

När föreningen upphör, upphör också rätten till namnet om inte någon skyddar det, exempelvis genom ett registrera det som särskilt företagsnamn till ett annat företag. Ett särskilt företagsnamn är ett extra företagsnamn för en del av företagets verksamhet. Vissa företagsnamn kan också skyddas som varumärken.