Gå till huvudinnehåll

Avveckla eller sälja ekonomisk förening

Det finns flera olika sätt att avsluta ditt engagemang i en ekonomisk förening eller att avveckla den. Oavsett din situation och vad det är som ska hända med föreningen, är det bra att börja i god tid.

Sälja eller överlåta

Om du vill avsluta ditt engagemang i en ekonomisk förening, kan du antingen sälja din andel eller överlåta den till någon annan.

Sälja din andel

Överlåta din andel till nästa generation

Röda gummistövlar på en brygga
Kvinna i skidbacke med skidglasögon

Likvidation, konkurs eller fusion

Om ni ska avveckla er ekonomiska förening kan det ske antingen genom att ni likviderar den eller att ni ansöker om konkurs hos tingsrätten. Det går också att låta föreningen gå upp i en annan förening.

Lägga ner föreningen genom likvidation

Ansöka om att föreningen ska försättas i konkurs

Fusion – föreningen går upp i en annan förening (bolagsverket.se)

Avsluta föreningen på rätt sätt

Ni ska göra ett sista bokslut oberoende av när under året ni avslutar verksamheten. Det innebär att det sista räkenskapsåret kan bli kortare än tolv månader. Glöm inte att bokföra även de sista affärshändelserna och spara räkenskapsinformationen i minst sju år.

Skatteverkets information om bokslut

Bokföringsregler för ekonomiska föreningar hos Bokföringsnämnden

Arkivering av räkenskapsinformation i Bokföringslagen hos riksdagen

illustration-kvinna med lutar sig mot en penna. En checklista och miniräknare
En kvinna sitter vid ett bord och skriver i en anteckningsbok.

Säga upp personal

När en ekonomisk förening ska avvecklas behöver personal ofta sägas upp. Här hittar du information om vilka lagar och regler som gäller för uppsägning och avskedande.

Uppsägning av anställd och uppsägningstid