Gå till huvudinnehåll

Avregistrera ekonomisk förening vid likvidation

Vid likvidation av en ekonomisk förening är det likvidatorn som genomför alla nödvändiga avregistreringar.

Avregistrera föreningen hos Bolagsverket

När föreningen anses upplöst ska likvidatorn genast anmäla detta till Bolagsverket. Oftast har likvidatorn redan tidigare avregistrerat föreningen för F-skatt, moms och som arbetsgivare hos Skatteverket.

Bolagsverkets information och blanketter för likvidation och avregistrering av ekonomisk förening

I tjänsten kan du avsluta företagets F-skatt och avregistrera det som arbetsgivare och från moms.

Återkalla F-skatt

När föreningen inte längre säljer varor eller tjänster ska likvidatorn begära att föreningens godkännande för F-skatt återkallas.

Avsluta arbetsgivarregistrering

När föreningen inte längre betalar ut någon ersättning för utfört arbete ska föreningen avregistreras som arbetsgivare. Likvidatorn ska redovisa föreningens arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistrering i arbetsgivardeklarationen. Avregistreringsdagen står på Skatteverkets meddelande om avregistrering.

Om föreningen inte har något att redovisa finns knappen "Deklarera noll" i Skatteverkets e-tjänst Arbetsgivardeklaration, och ska man nolldeklarera på blankett ska man bara fylla i blanketten Arbetsgivardeklaration Huvuduppgift (SKV 4786). Fyll i en nolla i ruta 487 och en nolla i ruta 497. Lämna övriga rutor tomma.

Avsluta momsregistrering

När föreningens momspliktiga verksamhet upphör ska föreningen avregistreras för moms.
Om föreningen redovisar moms i momsdeklaration ska likvidatorn redovisa moms för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistrering. Avregistreringsdagen står på Skatteverkets meddelande om avregistrering.

Finns det inget att redovisa fyller du i noll (0) i rutan "Moms att betala eller få tillbaka".

Avregistrera via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsterna kan du använda pappersblanketter för att avregistrera föreningen från F-skatt, moms, som arbetsgivare och ändra uppgifter.

Ladda ner Skatteverkets blankett SKV 4639

Likvidatorn ska anmäla ny adress till Skatteverket. I vissa fall kan föreningen ha haft två olika adresser registrerade hos Skatteverket. Det är viktigt att likvidatorn ändrar samtliga adresser. Även eftersändning av post kan vara en god idé. Genom att likvidatorn loggar in via e-legitimation kan hen se alla sådana registreringar.

Avanmäla kontrollenhet och kassaregister

När du avregistrerar ditt företag ska du även avanmäla ditt kassaregister. Det gör du i e-tjänsten Kassaregister på Skatteverkets webbplats.

E-tjänsten Kassaregister på Skatteverkets webbplats

Avregistrera ombud

Har du anmält någon som är behörig att titta på eller lämna uppgifter åt dig via Skatteverkets e-tjänster? Om du inte länge vill att behörigheten ska gälla ska du anmäla till Skatteverket att personen ska avregistreras.

Avregistrera ombud via e-tjänsten på Skatteverkets webbplats