Gå till huvudinnehåll

Skatter och avgifter vid likvidation av ekonomisk förening

När föreningens tillgångar tagits över av en eller flera medlemmar kallas det för eget uttag. De egna uttagen påverkar föreningens inkomstdeklaration och momsredovisning.

Har föreningens tillgångar tagits över av en eller flera medlemmar kallas det för eget uttag. De egna uttagen påverkar föreningens inkomstdeklaration och momsredovisning.

Uttag som ska tas upp till beskattning

Exempel på egna uttag som ska uttagsbeskattas är inventarier och lager. Även avskrivna inventarier ska uttagsbeskattas.

Inkomstdeklaration

Vid uttagsbeskattning redovisar föreningen tillgångens marknadsvärde som inkomst i inkomstdeklarationen. Marknadsvärdet är det pris som föreningen skulle ha fått om tillgången sålts till en utomstående. 

Moms

Om föreningen är momsregistrerad ska föreningen redovisa utgående moms vid uttagsbeskattning. Momsen på det egna uttaget beräknas på det lägsta av inköpspriset eller marknadsvärdet exklusive moms. Saknas inköpspris kan du använda självkostnadspris i stället. Självkostnadspris utgörs av alla de kostnader du har haft för att tillverka varan.

Delägare

Vid likvidation anses dina andelar avyttrade, likvidationen innebär alltså att du ska beskattas på samma sätt som vid försäljning av andelar. När du gör egna uttag vid en likvidation räknas uttagen som ersättning för din andel. Beskattning av ersättningen kan ske både i tjänst och kapital. Du tar upp försäljningen på Skatteverkets blankett K10 om andelarna räknas som kvalificerade och om föreningen räknas som ett fåmansföretag. Även kapitalförlust deklareras på samma blankett.

Ladda ner Skatteverkets blankett K10

Betala rätt preliminär skatt

Den preliminära skatt som föreningen betalar stämmer troligen inte längre när föreningen avslutar verksamheten. Det beror på att föreningens resultat påverkas av försäljning av lager, egna uttag och fonder som ska återföras till beskattning. För att betala rätt preliminär skatt bör likvidatorn därför lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration för föreningen.

Om föreningen inte lämnar ny preliminär inkomstdeklaration ska föreningen fortsätta betala samma preliminära skatt som tidigare.

Läs om och skicka in preliminär inkomstdeklaration på Skatteverkets webbplats