Gå till huvudinnehåll

Avregistrera enskild näringsverksamhet vid konkurs

När en enskild näringsverksamhet försatts i konkurs så genomför Skatteverket alla nödvändiga avregistreringar. Här kan du läsa mer om vad som sker vid konkurs.

Detta gör Skatteverket när de fått informationen från tingsrätten:

  • återkallar ditt godkännande för F-skatt
  • avregistrerar dig från moms
  • avregistrerar dig som arbetsgivare.

Om konkursförvaltaren beslutar att driva verksamheten vidare är det konkursboet som blir skattskyldigt. Konkursboet blir också arbetsgivare och får då ett särskilt organisationsnummer.

Skatteverket återkallar ditt godkännande för F-skatt

Om du är försatt i konkurs får du inte driva någon verksamhet som medför bokföringsskyldighet och därför återkallar Skatteverket ditt godkännande för F-skatt. Det finns ett undantag från regeln om att du inte får driva verksamhet när du är försatt i konkurs, nämligen drift av jordbruksverksamhet.

Din preliminära skatt kallas särskild A-skatt (SA-skatt) efter det att Skatteverket har återkallat din F-skatt.

Din preliminära skatt sätts inte ned bara för att du har försatts i konkurs. Om du inte lämnar en ny preliminär inkomstdeklaration ska du fortsätta betala samma preliminära skatt som tidigare.

Debiterad preliminärskatt och preliminär inkomstdeklaration hos Skatteverket

Redovisa arbetsgivaravgifter

Din verksamhet upphör i och med konkursbeslutet. Därför ska du inte heller vara registrerad som arbetsgivare för tiden efter konkursbeslutet.

Du ska redovisa arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för alla redovisningsperioder fram till konkursbeslutet.

Om du inte har betalat ut några löner anger du detta genom att fylla i noll (0) vid rutan "Summa arbetsgivaravgifter" samt noll (0) i rutan "summa avdragen skatt".

Redovisa moms fram till konkursbeslutet

Din verksamhet upphör i och med konkursbeslutet. Därför ska du inte heller vara registrerad till moms för tiden efter konkursbeslutet.

Du ska redovisa moms för alla redovisningsperioder fram till konkursbeslutet. Har du ingen moms att redovisa fyller du i noll (0) i rutan "Moms att betala eller få tillbaka".

Särskild skatteadress tas bort

Har du en särskild skatteadress tar Skatteverket bort den i samband med konkursen.

E-tjänster och ombud

Har du anmält någon som är behörig att titta på eller lämna uppgifter åt dig via Skatteverkets e-tjänster? I så fall kommer Skatteverket att avregistrera ombudet i samband med konkursen.