Gå till huvudinnehåll

Konkurs av enskild näringsverksamhet

Konkurs av enskild näringsverksamhet

Du kan begära din verksamhet i konkurs om du inte längre kan betala verksamhetens skulder. Beslut om konkurs fattas av tingsrätten, som utser en konkursförvaltare.

Konkurs innebär ett företag avslutas genom att företagets alla tillgångar tas om hand och används för att betala av skulder. Det finns dock vissa saker du kan göra om du inte kan betala dina skatter och avgifter, innan du ansöker om konkurs.

Se vad du kan göra med hjälp av Skatteverket

Ansök om konkurs hos tingsrätten

Om du inte kan betala företagets skulder kan du ansöka om att tingsrätten försätter ditt företag i konkurs. Då tar en konkursförvaltare hand om företagets tillgångar och använder dem för att betala av skulderna.

Tingsrätten fattar beslut

Tingsrätten fattar beslut om konkurs och utser en konkursförvaltare. Under konkurstiden sköter konkursförvaltaren förvaltningen av företagets tillgångar och skulder. Det är också konkursförvaltaren som bestämmer om verksamheten ska drivas vidare eller om företagets egendomar ska säljas direkt.

Kontakta tingsrätten om du har frågor om avgifter och väntetider och om hur du överklagar.

Under konkurstiden – regler för hur du får hantera dina tillgångar

Efter att tingsrätten har beslutat om konkurs

  • får du inte själv bestämma över din egendom
  • får du inte driva näringsverksamhet som medför bokföringsskyldighet
  • står du kvar som ägare till din egendom
  • är du skyldig att redovisa och betala skatt på all inkomst fram till konkursbeslutet.

Eftersom du har drivit enskild näringsverksamhet blir du själv personligen ansvarig för skulderna när ditt företag går i konkurs. Det gäller fram till dess att rätten att kräva in dem upphör.

Skatteverket avregistrerar företaget

Skatteverket får information från tingsrätten om konkursen. Skatteverket registrerar att företaget inte längre har F-skatt, inte längre ska betala moms och inte är arbetsgivare.

Avregistrera enskilda näringsverksamheter vid konkurs

Under konkurstiden – kontrolluppgifter, inkomstdeklaration och skatt

Någon ska lämna in kontrolluppgifter under konkurstiden. Det är vanligt att konkursförvaltaren tar över det ansvaret, men ni måste komma överens om detta tillsammans i sådana fall. Inkomstdeklaration ska däremot företagets företrädare lämna in, inte konkursförvaltaren.

Företaget ska betala skatt för alla sina inkomster, även under konkurstiden.

När konkursen är klar

Konkursförvaltaren redovisar sitt arbete till tingsrätten som avslutar konkursen.