Gå till huvudinnehåll

Skatter och avgifter vid generationsskifte i handelsbolag

Så här hanterar du skatt och deklaration i samband med generationsskifte.

Bolagets redovisningar av skatter och avgifter påverkas inte av att en andel i bolaget övergår till en ny ägare genom en benefik överlåtelse. Det kallas benefik överlåtelse när din andel övergår till ny ägare genom gåva, arv eller testamente.

Om det finns en positiv justerad anskaffningsutgift när du överlåter andelen benefikt, ska du inte ta upp överlåtelsen till beskattning. Mottagaren övertar överlåtarens justerade anskaffningsutgift.

Men om det i stället finns en negativ justerad anskaffningsutgift ska du redovisa en kapitalvinst i inkomstslaget kapital. Kapitalvinsten är lika stor som den negativa justerade anskaffningsutgiften och den redovisar du på Skatteverkets blankett K15A. Mottagarens justerade anskaffningsutgift blir 0 kronor.

En expansionsfond kan under vissa förutsättningar övertas av mottagaren. Om förutsättningarna är uppfyllda krävs ett skriftligt avtal om övertagande av expansionsfond vid gåva och bodelning. Vid arv och testamente krävs en skriftlig förklaring från mottagaren att hen mottar expansionsfonden. Detta krävs för att Skatteverket ska veta vem som ska skatta för expansionsfonden då den minskas.

Periodiseringsfonder får inte övertas av mottagaren vid benefika överlåtelser. De ska alltså återföras till beskattning.

Sparad räntefördelning kan inte föras över till någon annan, inte ens vid benefika överlåtelser.

Ladda ner Skatteverkets blankett K15A

Preliminär skatt för delägare

Den preliminära skatt som du som delägare betalar idag stämmer troligen inte med den skatt som ska betalas efter överlåtelse av andelen. För att betala rätt preliminär skatt bör en ny preliminär inkomstdeklaration lämnas in till Skatteverket. I den anger du din andel av bolagets resultat, kom också ihåg eventuella fonder som ska återföras till beskattning.

Om du inte lämnar in en ny preliminär inkomstdeklaration ska du fortsätta betala samma preliminära skatt som tidigare. Annars riskerar du att det blir en skatteskuld som överlämnas till Kronofogden för indrivning.

Läs om och skicka in preliminär inkomstdeklaration på Skatteverkets webbplats

Skatteregler för delägare i handelsbolag