Gå till huvudinnehåll

Avveckla eller sälja handelsbolag eller kommanditbolag

Här har vi samlat information till dig som är med och driver ett handels- eller kommanditbolag och som inte ska fortsätta göra det. Oavsett din situation och vad det är du ska göra med företaget eller din del i företaget, är det bra att börja i god tid.

Sälja eller överlåta

Om du vill sälja eller överlåta företaget finns det flera saker att tänka på. Ett ägarskifte kan innebära att du behöver kontakta en eller flera myndigheter.

Sälja din andel i bolaget

Sälja verksamheten

Överlåta företaget till nästa generation

Två pappor med barn.
kvinna sitter på parkbänk

Likvidation eller konkurs

Om ni ska avveckla företaget kan det ske antingen genom att ni likviderar det eller att ni ansöker om konkurs hos tingsrätten.

Upplösa företaget genom likvidation

Ansöka om att företaget försättas i konkurs

Avsluta bokföringen på rätt sätt

Du ska göra ett sista bokslut oberoende av när under året du avslutar verksamheten. Det innebär att det sista räkenskapsåret kan bli kortare än tolv månader. Glöm inte att bokföra även de sista affärshändelserna och bevara räkenskapsinformationen i minst sju år.

Skatteverkets information om bokslut

Bokföringsregler för handelsbolag eller kommanditbolag hos Bokföringsnämnden

Arkivering av räkenskapsinformation i Bokföringslagen hos riksdagen

illustration-kvinna med lutar sig mot en penna. En checklista och miniräknare
En kvinna sitter vid ett bord och skriver i en anteckningsbok.

Säga upp personal

När du ska avveckla ditt företag måste personal ofta sägas upp. Här hittar du information om vilka lagar och regler som gäller för uppsägning och avskedande.

Uppsägning av anställd och uppsägningstid