Gå till huvudinnehåll

Konkurs i ett handelsbolag eller kommanditbolag

Konkurs i ett handelsbolag eller kommanditbolag

Om ett företag inte kan betala sina skulder i rätt tid ska det gå i konkurs. En konkursförvaltare tar då hand om företagets tillgångar och använder dem för att betala av företagets skulder.

Konkurs innebär ett företag avslutas genom att företagets alla tillgångar tas om hand och används för att betala av skulder. Ni som företräder företaget ansvarar för att lämna in bolagets samtliga skattedeklarationer fram till och med konkursen.

Ansök om konkurs hos tingsrätten

Alla som företräder ett handelsbolag eller ett kommanditbolag kan ansöka till tingsrätten om att bolaget ska försättas i konkurs. Ansök till tingsrätten. Den beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare. Under den tid konkursen pågår är det konkursförvaltaren som sköter förvaltningen av de tillgångar och skulder som finns i företaget. Det är också konkursförvaltaren som bestämmer om verksamheten ska drivas vidare eller om företagets egendomar ska säljas direkt.

Kontakta tingsrätten om du har frågor om avgifter och väntetider och om hur du överklagar.

Under konkurstiden – kontrolluppgifter, inkomstdeklaration och skatt

Någon ska lämna in kontrolluppgifter under konkurstiden. Det är vanligt att konkursförvaltaren tar över det ansvaret, men ni måste komma överens om detta tillsammans i sådana fall. Inkomstdeklaration ska däremot företagets företrädare lämna in, inte konkursförvaltaren.

Företaget ska betala skatt för alla sina inkomster, även under konkurstiden.

Skatter och avgifter vid konkurs av handelsbolag

Redovisning under konkurstiden

Du som företräder ett handelsbolag eller kommanditbolag ska lämna redovisning fram tills tingsrätten har beslutat om konkurs. Konkursförvaltaren redovisar allt som sker efter det.

Redovisa konkurs av handelsbolag

Bolagsverket och Skatteverket avregistrerar företaget

När tingsrätten har beslutat om att företaget har gått i konkurs skickar den en underrättelse till Bolagsverket och Skatteverket. Därefter kan ni inte ändra vissa uppgifter för aktiebolaget hos Bolagsverket, till exempel företagets namn.

Ni ansvarar för företagets skulder

Om ert handelsbolag eller kommanditbolag går i konkurs blir alla ni som företräder företaget personligen ansvariga för företagets skulder, trots att själva företaget har upplösts. Ni delar det ansvaret lika mellan er.

Företaget kan drivas vidare

Konkursförvaltaren kan besluta att verksamheten ska drivas vidare. Då får konkursboet ett särskilt organisationsnummer och ska betala företagets skatter. Konkursboet blir också arbetsgivare.

När konkursen är klar

Konkursförvaltaren redovisar sitt arbete till tingsrätten som avslutar konkursen.