Gå till huvudinnehåll

Likvidation av handelsbolag eller kommanditbolag

Likvidation av handelsbolag eller kommanditbolag

Likvidation innebär att ett företag avslutas och tillgångarna omvandlas till pengar. Pengarna används bland annat för att betala skulder.

Likvidationen innebär att handels- eller kommanditbolaget avslutar sin verksamhet genom att ordna räkenskaperna, sälja egendomen (i den mån det behövs), avsätta medel för att betala skulderna och dela ut eventuellt överskott. 

Ni ska vara överens om att upplösa företaget 

Ett handels- eller kommanditbolag avvecklas alltid genom likvidation. En frivillig likvidation sköter ni själva. Det behöver inte vara något särskilt formbundet förfarande, men likvidationen ska avslutas med ett skiftesavtal. Det är ett avtal som alla delägare undertecknar. I avtalet ska det framgå att ni är överens om att upplösa företaget och om hur ni ska hantera företagets tillgångar. Avtalet måste vara skriftligt för att vara giltigt. Handelsbolaget är upplöst när alla delägarna har skrivit under avtalet. 

Ni behöver inte anmäla likvidationen till Bolagsverket, men om ni vill anmäla den tar Bolagsverket ut en avgift för det. 

Avgifter för likvidation av handelsbolag hos Bolagsverket

Om verksamheten ska avslutas 

Innan ni kan avregistrera företaget måste ni avsluta det. Det innebär att ni ska göra klart redovisningen och betala alla skatter och avgifter. 

Anmälan om avregistrering måste vara underskriven av alla bolagsmän. Om bolagets adress sägs upp, anmäler ni en c/o-adress till en firmatecknare eller annan företrädare när ni avregistrerar. 

Redovisning vid likvidation av handels- eller kommanditbolag  

Skatt och avgifter vid likvidation av handelsbolag 

Om verksamheten redan har upphört kan ni avregistrera direkt 

Du kan avregistrera företaget direkt om verksamheten har upphört och företaget saknar tillgångar och skulder. Det gör du enklast via våra e-tjänster. Logga in med e-legitimation. Det är gratis att avregistrera företag. 

Aktuella handläggningstider hos Bolagsverket 

Avregistrera handels- eller kommanditbolag vid likvidation 

Företagets namn är inte längre skyddat 

När företaget upphör, upphör också rätten till namnet om inte någon skyddar det, exempelvis genom ett registrera det som särskilt företagsnamn till ett annat företag. Ett särskilt företagsnamn är ett extra företagsnamn för en del av företagets verksamhet. Vissa företagsnamn kan också skyddas som varumärken.