Gå till huvudinnehåll

Uppsägning av anställd och uppsägningstid

En anställning avslutas oftast när den anställda själv byter arbetsgivare. Men du som arbetsgivare kan också avsluta en anställning om du har sakliga skäl för det. Vilken uppsägningstid som gäller beror på anställningsform och ditt avtal med den anställde.
två kvinnliga kollegor samtalar på kontoret

Ta hjälp av experter

Vid avskedande, uppsägning av personliga skäl eller arbetsbrist bör du söka hjälp av en arbetsgivarorganisation eller en arbetsrättsjurist. Detta gäller särskilt för de fall där förhandlingar med en facklig organisation inte leder till någon lösning, det vill säga där en tvist är förestående.

Om du bryter mot någon av bestämmelserna kan du bli tvungen att betala skadestånd till den anställde. Uppsägningen eller avskedandet kan också bli ogiltigförklarat. Försök att komma överens på frivillig väg i första hand.

Om din anställda säger upp sig

Om en anställd säger upp sig från ditt företag gäller i första hand den uppsägningstid ni har avtalat om. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har en anställd annars en månads uppsägningstid.

Anställd säger upp sig

Elektriker förbereder nätverkskabel
Man med brunt förkläde

Säga upp anställd av personliga skäl

Om du vill säga upp en anställd av personliga skäl måste du ha sakliga skäl. Den anställda måste ha misskött sig på ett sätt som orsakat skada för företaget, eller risk för skada. Vidare måste du ha medvetandegjort arbetstagaren om att hen riskerar att bli uppsagd.

Uppsägning av personliga skäl

Säga upp anställd på grund av arbetsbrist

Arbetsbrist kan vara att det saknas arbetsuppgifter eller att företaget inte har pengar till verksamheten och lönerna. Du som arbetsgivare måste förhandla med facket och ska du säga upp fler än fem personer ska du göra en varselanmälan till Arbetsförmedlingen.

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Skyddshjälm på en motorsåg
En kvinna som bakar.

LAS och kollektivavtal gäller

Regler om uppsägning och avskedande finns i lagen om anställningsskydd (LAS). De flesta kollektivavtal innehåller också regler om uppsägning och avskedande. Glöm därför inte att titta i ditt kollektivavtal.

Lagen om anställningsskydd (LAS) hos riksdagen

Tidsbegränsad anställning upphör automatiskt

Vid tidsbegränsade anställningar gäller den avtalade anställningstiden. Du har rätt att kräva att slutdatum hålls om ni inte har avtalat någon uppsägningstid. Om du vill avsluta en tidsbegränsad anställning i förväg måste du ha avtalat om den möjligheten från början i anställningsavtalet.

Mer information om tidsbegränsade anställningar

Två kvinnliga receptionister