Gå till huvudinnehåll

Anställd går i pension

En anställd kan välja att ta ut sin allmänna pension från det att hen fyller 63 år. Alla arbetstagare har dock rätt att arbeta tills de fyller 69 år.

Ålderspension

En anställning avslutas när den anställda fyller 69 år genom att arbetsgivaren ger ett skriftligt besked senast en månad före 69-årsdagen. Om beskedet lämnas efter 69-årsdagen anses den anställda vara fortsatt tillsvidareanställd, men med kortare uppsägningstid – högst en månad.

När du har gett besked om att anställningen ska upphöra kan du träffa avtal. Oavsett formen är avtalet normalt bindande för båda parter om en tidsbegränsad anställning.

Om den anställda vill sluta arbeta tidigare utan att detta reglerats i avtal får hen säga upp sig på vanligt sätt. I vissa avtal är pensionsåldern lägre.

Sjukersättning

Du har rätt att avsluta en anställning för någon som får hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad, tidigare kallat förtidspension. Det gäller anställda mellan 30 och 66 år. Du ska i sådana fall skriftligen meddela den anställda senast en månad i förväg om att anställningen ska upphöra.