Gå till huvudinnehåll

Anställd säger upp sig

En anställd kan säga upp sig av vilken anledning som helst och behöver inte förklara varför. Den anställdas uppsägning bör vara skriftlig.

Det får inte råda några som helst tveksamheter om att den anställda verkligen har sagt upp sig. Du som arbetsgivare är skyldig att ta reda på hur det förhåller sig om du eller din anställda är osäkra på något. Vissa kollektivavtal kräver skriftlig uppsägning och ni kan också ha kommit överens om det i anställningsavtalet. Inom staten måste en uppsägning alltid vara skriftlig för att vara giltig.

Uppsägningstid på minst en månad

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har en anställd en månads uppsägningstid. Det går att avtala om längre uppsägningstid. Kollektivavtal har till exempel ofta längre uppsägningstid beroende på ålder och anställningstid, ofta tre månader. Längre uppsägningstider än dessa kan vara oskäliga avtalsvillkor. Om den anställda slutar utan hänsyn till uppsägningstiden kan hen bli skadeståndsskyldig.

Lagen om anställningsskydd (LAS) hos riksdagen

En uppsägning är bindande

För den anställda är uppsägningen bindande – du har ingen skyldighet att ge tillbaka en anställning om den anställda skulle ångra sig. Det finns två undantag från den regeln:

  • om den anställda har sagt upp sig förhastat och sedan snabbt (efter att ha sovit på saken)tagit tillbaka uppsägningen
  • om arbetsgivaren kan anses ha provocerat eller tvingat fram en uppsägning från den anställda.

Om arbetstagaren har ångerrätt och arbetsgivaren inte tar tillbaka arbetstagaren, blir arbetsgivarens agerande att jämställa med en uppsägning eller ett avskedande från arbetsgivarens sida.

Om arbetsgivaren har provocerat fram arbetstagarens uppsägning, är uppsägningen också att jämställa med en uppsägning från arbetsgivarens sida och därmed ogiltig. Här är det avgörande om du som arbetsgivare har fått den anställda att känna sig pressad.

Den anställda har rätt att sluta med omedelbar verkan om arbetsgivaren har brutit mot anställningsvillkoren, till exempel inte betalat ut lön.

Frivillig överenskommelse

Du och din anställda kan komma överens om att anställningen ska avslutas. En sådan överenskommelse ska vara frivillig och kan göras när som helst. En frivillig överenskommelse kan till exempel bli aktuellt vid övertalighet eller förekomma i samband med en tvist mellan en arbetsgivare och en anställd.

Vid frivilliga överenskommelser gäller reglerna i avtalslagen. En anställd som känt sig tvingad att ingå en överenskommelse kan alltså få den ogiltigförklarad. Hen kan hänvisa till att det är oskäligt med hänsyn till omständigheterna vid avtalets tillkomst och även omständigheterna i övrigt.