Gå till huvudinnehåll

Redovisa resultatet i aktiebolag

Alla som har haft inkomst av näringsverksamhet redovisar resultatet i en inkomstdeklaration. Aktiebolag lämnar in en egen inkomstdeklaration. Den slutliga skatt som företaget ska betala framgår av slutskattebeskedet.

Som delägare i ett fåmansföretag ska du deklarera utdelning och kapitalvinst på kvalificerade aktier. Även om du inte har tagit någon utdelning eller sålt några aktier bör du lämna denna bilaga.

Om aktiebolaget får underskott

I aktiebolag finns möjlighet att spara ett underskott i verksamheten framåt i tiden. Underskottet förs in i nästa års deklaration och minskar nästa års resultat. Underskottet får sparas hur länge som helst.

Det finns en begränsning av möjligheterna att utnyttja ett gammalt underskott i samband med ägarbyten. På så sätt förhindras möjligheten till handel med underskott.

Periodiseringsfond

Reglerna om periodiseringsfond betyder att aktiebolaget kan skjuta upp beskattningen av inkomsten i näringsverksamheten till ett senare år. Företaget kan alltså få en viss skattekredit. Periodiseringsfond kan ni också använda till att jämna ut resultatet mellan olika år och på så sätt få en jämnare beskattning. Om ni vet att ni får en förlust ett visst år, kan ni tidigare år sätta av till periodiseringsfond och återföra fonden förluståret. På så sätt kan ni kvitta vinst mot förlust.

I aktiebolag kan 25 procent av vinsten sättas av till en periodiseringsfond. Fonden måste återföras till beskattning inom sex år. Aktiebolag och andra juridiska personer beskattas för en schablonränta på gjorda avsättningar till periodiseringsfond.

Aktiebolag deklarerar sitt resultat i egen inkomstdeklaration, Inkomstdeklaration 2.

Om ni inte kan deklarera i tid

Om bolaget inte kan lämna deklarationen i rätt tid finns möjlighet att söka anstånd hos Skatteverket. För att få anstånd krävs synnerliga skäl.

Moms- och arbetsgivardeklarationer

Alla företag som är momsregistrerade ska lämna momsdeklaration. Momsdeklarationen kan lämnas varje kvartal eller varje månad. I vissa fall får den lämnas en gång per år.

Är företaget arbetsgivare ska ni lämna arbetsgivardeklaration om ni varit skyldiga att betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag. Bolaget ska också lämna arbetsgivardeklaration om ni har gjort skatteavdrag utan att vara skyldiga att göra avdrag.