Gå till huvudinnehåll

Skatter och avgifter för aktiebolag

Skatter och avgifter för aktiebolag

Ett aktiebolag betalar bolagsskatt på den vinst som företaget haft under året. Företaget kan också behöva betala till exempel fastighetsavgift, moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt på anställdas löner.

1. Ansök om F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering för aktiebolaget

Aktiebolaget kan ansöka om godkännande för F-skatt och registrera sig för moms. Om aktiebolaget betalar ut ersättning för arbete ska bolaget ansöka om registrering som arbetsgivare. Använd gärna e-tjänsten för att ansöka om godkännande för F-skatt, registrering för moms och som arbetsgivare.

Ansök via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, ansök via blankett Företagsregistrering (SKV 4620).

Skatteverkets blankett Företagsregistrering (SKV 4620)

Ett aktiebolag betalar bolagsskatt med 20,6 procent på sitt överskott. Överskottet är skillnaden mellan de intäkter bolaget ska betala skatt på och de kostnader bolaget enligt skattereglerna får göra avdrag för.

Uppgifterna om företagets beräknade överskott som du anger i ansökan om godkännande för F-skatt ligger till grund för hur mycket preliminär skatt företaget ska betala per månad.

För dig som vill starta företag hos Skatteverket

Du behöver inte själv räkna ut vilken skatt aktiebolaget ska betala, det kommer Skatteverket att göra. Om du vill skaffa dig en preliminär uppfattning om hur mycket skatt som aktiebolaget ska betala kan du använda Skatteverkets e-tjänst Räkna ut din skatt.

Räkna ut din skatt hos Skatteverket

Aktiebolag ansvarar själva för att betala in sin skatt löpande under beskattningsåret. Skatteverket räknar ut hur mycket aktiebolaget ska betala utifrån uppgifterna som bolaget lämnat i ansökan om godkännande för F-skatt.

I beräkningen av bolagets preliminärskatt ingår skatt på det beräknade överskottet, men även andra skatter och avgifter som bolaget kan vara skyldigt att betala, till exempel fastighetsavgift och särskild löneskatt på pensionskostnader.

Skatteverket skickar ett beslut (beslut om debiterad preliminärskatt) om hur mycket bolaget ska betala i preliminärskatt.

Läs om preliminärskatt hos Skatteverket

Om företaget går bättre eller sämre än väntat

För att aktiebolaget ska betala så rätt skatt som möjligt under året är det viktigt att lämna nya uppgifter till Skatteverket om företaget går bättre eller sämre än väntat.

Annars riskerar aktiebolaget att få betala kvarskatt när den preliminära skatten stäms av mot den slutliga skatten. Du lämnar nya uppgifter i en preliminär inkomstdeklaration.

Skicka in preliminär inkomstdeklaration på Skatteverkets webbplats

Aktiebolaget betalar preliminärskatt med lika stora delar varje månad under beskattningsåret, normalt den 12:e varje månad. Preliminärskatten betalar företaget in till sitt skattekonto hos Skatteverket.

Inbetalning till skattekontot - för företag hos Skatteverket

I deklarationen ska bolaget redovisa intäkter och kostnader som bolaget haft under beskattningsåret. Uppgifterna i deklarationen bygger på bolagets bokslut. Därefter kan bolaget behöva göra vissa justeringar i deklarationen utifrån skattereglerna.

Om de intäkter bolaget ska betala skatt på är större än de kostnader bolaget får göra avdrag för redovisar bolaget ett överskott. På överskottet betalar bolaget 20,6 procent i skatt. I inkomstdeklarationen kan bolaget även behöva redovisa underlag för andra skatter och avgifter som till exempel fastighetsskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader.

Deklarera åt ett aktiebolag eller en ekonomisk förening hos Skatteverket

Utifrån aktiebolagets inkomstdeklaration räknar Skatteverket ut hur mycket bolaget ska betala i slutlig skatt. Sedan stämmer Skatteverket av hur mycket bolaget har betalat i debiterad preliminärskatt under beskattningsåret och jämför vad bolaget ska betala i slutlig skatt.

Om preliminärskatten är högre än den slutliga får bolaget tillbaka mellanskillnaden. Är den slutliga skatten högre jämfört med preliminärskatten ska bolaget betala mellanskillnaden. Skatteverket skickar ut ett slutskattebesked till bolaget med en skatteberäkning samt uppgift om bolaget har skatt att få tillbaka eller betala.