Gå till huvudinnehåll

Avdrag för kostnader i enskild näringsverksamhet

Alla kostnader som är nödvändiga för att kunna driva verksamheten är avdragsgilla. Det betyder att du får dra av alla kostnader som har anknytning till den verksamhet du bedriver.

Avdrag för företag

Skatteverket har samlad information på sin webbplats om vad du kan göra avdrag för i ditt företag och vilka belopp och procentsatser som gäller. Du kan bland annat ta del av ett avdragslexikon för enskild näringsverksamhet. 

Avdragslexikon för enskild näringsverksamhet hos Skatteverket

Belopp och procentsatser hos Skatteverket

Avdrag för kostnader före företagsstarten

Du som enskild näringsidkare kan göra avdrag för vissa kostnader som du haft samma år och året före företagsstarten. Avdraget gäller sådana kostnader som skulle ha varit avdragsgilla om de hade uppkommit sedan verksamheten påbörjats. Det kan exempelvis gälla förbrukningsartiklar och förbrukningsinventarier till ett värde under 28 650 kronor (2024), vilket motsvarar ett halvt prisbasbelopp.

Om du köpt varor eller tjänster innan du startade företaget så kan du i vissa fall få dra av momsen. Kravet är att du ska ha köpt varorna eller tjänsterna med avsikten att använda dem enbart i din ekonomiska verksamhet (inte för privat bruk). Du får inte dra av momsen om du köpte varorna eller tjänsterna med avsikten att använda dem privat, men senare använder dem i verksamheten.

Vissa kostnader är inte avdragsgilla

Vissa kostnader är inte avdragsgilla trots att de hör till näringsverksamheten, till exempel:

 • personliga levnadskostnader
 • böter
 • inkomstskatter
 • restavgifter
 • viten
 • skattetillägg och förseningsavgifter
 • avgifter enligt arbetsmiljö- och arbetstidslagen
 • skadestånd enligt MBL (Lag om medbestämmande i arbetslivet)
 • medlemsavgifter
 • måltidskostnader i samband med representation
 • kostnader för att bilda och registrera företaget.

Maskiner och annan utrustning

Utgifter för maskiner och andra inventarier ska du som huvudregel inte dra av direkt. Du ska istället fördela och dra av utgifterna under flera år. Det kallas avskrivning eller värdeminskningsavdrag. Det finns två olika metoder för avskrivning: räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning.

Utgifterna får dras av omedelbart om de har en ekonomisk livslängd på högst tre år eller om värdet understiger ett halvt prisbasbelopp, 28 650 kronor (2024).

Utgift för lokal

Om du arbetar hemifrån kan du få dra av en del av kostnaden för arbetsplatsen i deklarationen. Reglerna är olika för olika företagsformer.

Om du har en enskild näringsverksamhet och använder en privatbostad som arbetslokal måste den vara särskilt inrättad för näringsverksamhetens behov för att du ska kunna göra avdrag. Du kan då göra avdrag för en skälig del av driftskostnader som hyra, el, värme och vatten.

Om de utrymmen som används i bostaden för din näringsverksamhet inte är särskilt inrättade kan du ändå få göra avdrag i deklarationen. Förutsättningen är då att du arbetar minst 800 timmar. I en egen fastighet får du göra avdrag enligt schablon med 2 000 kronor per år. Om du arbetar i en hyreslägenhet eller bostadsrätt är avdraget 4 000 kronor per år.