Gå till huvudinnehåll

Egenavgifter för enskild näringsverksamhet

Du som har enskild näringsverksamhet får själv betala in socialavgifterna i form av egenavgifter. Egenavgifter ska betalas på inkomst av aktiv näringsverksamhet. På inkomster av passiv näringsverksamhet betalas särskild löneskatt.

Tabell: Egenavgifter

Svep
Beskattningsåret 2024Egenavgifter
Ålderspensionsavgift 10,21 %
Efterlevandepensionsavgift 0,60 %
Sjukförsäkringsavgift 3,64 %
Arbetsskadeavgift 0,20 %
Föräldraförsäkringsavgift 2,60 %
Arbetsmarknadsavgift 0,10 %
Allmän löneavgift 11,62 %
Total 28,97 %

Nedsättning av egenavgifter

För dig som betalar hela egenavgiften medges nedsättning med 7,5 % av inkomster upp till 200 000 kr om du har mer än 40 000 kr i inkomst från ditt företag. Du kan max få 15 000 kr i nedsättning.

Schablonavdrag

För enskild näringsverksamhet är egenavgifter och särskild löneskatt avdragsgilla i deklarationen. Du får därför göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter i din näringsbilaga (NE). Därefter får du via slutskattsedeln reda på dina exakta egenavgifter för året. I nästa års deklaration ska du återföra avdraget till beskattning och räkna av avdraget mot de avgifter som du påförs enligt slutskattebeskedet för samma beskattningsår.

Anmäl ändrade inkomster

Upptäcker du under året att din verksamhets överskott kommer att bli högre eller lägre än vad du först angivit bör du anmäla ändringen till Skatteverket. Annars riskerar du att få kvarskatt, eller betala in för mycket skatt under året som du sedan får tillbaka när din preliminära skatt stäms av mot din slutliga skatt. En ändring gör du genom att skicka in en preliminär inkomstdeklaration via e-tjänsten Preliminär inkomstdeklaration på Skatteverkets webbplats.

Läs om och skicka in en preliminär inkomstdeklaration på skatteverket.se

Välj antal karensdagar

Du kan välja mellan 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karenstid. Om du inte väljer karenstid har du automatiskt 7 karensdagar om du blir sjuk. Under karenstiden får du ingen sjukpenning. När du har fyllt 55 år kan du inte ändra till kortare karenstid.
Kontakta Försäkringskassan om du vill ändra antalet karensdagar.

Karensdagar och egenavgifter 2024

Egenavgift till sjukförsäkringen för inkomstår 2024 beräknas enligt följande procentsatser på inkomster upp till och med 10 gånger prisbasbeloppet vid årets ingång:

  • För försäkrad med 1 dags karenstid: 3,77 %
  • För försäkrad med 7 dagars karenstid: 3,64 %
  • För försäkrad med 14 dagars karenstid: 3,53 %
  • För försäkrad med 30 dagars karenstid: 3,33 %
  • För försäkrad med 60 dagars karenstid: 3,08 %
  • För försäkrad med 90 dagars karenstid: 2,91 %


På inkomster över 10 gånger prisbasbeloppet tillämpas procentsatsen 3,64 enligt 3 kap. 17 § socialavgiftslagen.